700 solcelleanlæg på tagene i Haderslev Kommune

28/11/2012 14:35

Haderslev Kommune

Siden maj har Haderslev Kommune fået anmeldelser om 700 nye solcelleanlæg. De mange sager har givet travlhed i kommunen, hvor medarbejderne har bestræbt sig på at yde hurtig sagsbehandling.


Borgerne i Haderslev Kommune er vilde med solceller. 700 anmeldelser om nye solcelleanlæg er det blevet til siden maj. Det har givet travlhed i Byg og Bolig og Plan og Ejendomsudvikling i Haderslev Kommune, der er de to afdelinger, der tager sig af henvendelser om solceller.

"Vi har haft rigtig travlt hen over sommeren med solcelleansøgninger, og især i den sidste tid inden de nye regler om solceller trådte i kraft, har vi fået mange henvendelser", siger Pauline Nielsen, byggesagsbehandler i Byg og Bolig.

Byg og Bolig har fra starten haft en god dialog med de firmaer, der udbyder solcelleanlæggene således, at de har kunnet hjælpe deres kunder.

"Vi har i Byg og Bolig også mødt borgerne ved diverse salgsaftener, hvor vi har benyttet muligheden til at guide dem til vores hjemmeside, hvor de let kan finde det nødvendige ansøgningsmateriale", siger Pauline Nielsen.

"Der er gjort meget for, at borgerne hurtigt har kunnet få behandlet deres anmeldelser, men der har også været tid til at give borgerne gode råd med på vejen, da solceller skal sidde på tagene i mange år, og det visuelle derfor også har en betydning. Vi har anbefalet, at man så vidt muligt placerer anlæggene i hele rektangulære flader", siger Pauline Nielsen.

Inden der må sættes solceller op, skal det blandt andet undersøges, om solceller er omtalt i en lokalplan, om de sættes op i nærheden af bevaringsværdige bygninger, fortidsminder eller kirkeomgivelser. I de fleste tilfælde har borgerne kunnet sætte solceller op uden de store problemer. Der er dog undtagelser.

"Bymidten i Haderslev er eksempelvis beriget med mange gamle bygninger, og der skal ikke sættes solceller op på bevaringsværdige bygninger eller på tegltage inde i byen. Vi har sagt ja til solceller i midtbyen, hvis de arkitektonisk harmonerer med taget, og vi har også hjulpet med at finde alternative løsninger og fx foreslået, at solcellerne sættes op på en bagbygning", fortæller Anders Sanderbo, planlægger i Plan og ejendomsudvikling.

I Byg og Bolig forventer Pauline Nielsen, at solcelleansøgningerne finder et naturligt leje, men hun kan mærke, at mange borgere er begyndt at tænke i vedvarende energi og gerne vil være selvforsynende med energi, så forventningen er, at der også i fremtiden er mange, der investerer i vedvarende energiformer.

Borgerne, der ønsker at få solceller, aflevere et ansøgningsskema og et luftfoto, når de anmelder et solcelleanlæg. Skemaet findes på Haderslev Kommunes hjemmeside.

Mest Læste

Annonce