Akutteam betyder færre genindlæggelser

Velfærd

16/6/16 7:49

Nick Allentoft

Kommunens akutteam betyder, at flere borgere i Haderslev Kommune får den rette behandling, når de bliver udskrevet fra sygehusene – og dermed undgår flere ældre også at blive genindlagt.

Når ældre bliver udskrevet fra hospitalet, bliver en del af dem ofte ret hurtigt indlagt igen. Det kan have store konsekvenser for den enkelte.

”Det er utroligt opslidende, hvis man alt for ofte ryger ind og ud af sygehuset har. Når de ældre bliver udskrevet, forsøger vi derfor at være klar til at tage imod dem og følge op med besøg i hjemmet, så vi undgår genindlæggelser”, siger direktør for Voksen- og Sundhedsservice Charlotte Scheppan.

Tal fra Sundhed- og Ældreministeriet viser, at Haderslev Kommune med 2,2 procent genindlæggelser om året hører til den gruppe af kommuner, hvor færrest ældre bliver genindlagt.

”Vi ved, at der er stor forskel på, hvordan regionerne opgør de tal, og derfor er vi også forsigtige og kigger ikke kun på tallene. Men det er også vores klare oplevelse i dagligdagen, at færre bliver genindlagt på sygehusene. Det er jo ikke sådan, at borgerne ikke kommer på sygehuset længere, for der er selvfølgelig stadig nogen, der bliver syge. Men vi ser færre uhensigtsmæssige indlæggelser i dag”, siger Charlotte Scheppan.

En del af forklaringen på, at færre indlægges, er blandt andet kommunens akutteam, der er med til at pleje, behandle og ikke mindst vurdere, hvilken behandling der er nødvendig.

”Teamet har en særlig viden og stor erfaring i forhold til de borgere, der bliver udskrevet. Derudover har de en god kontakt til de praktiserende læger, som i dag bruger teamet i højere grad end for få år siden, og det er rigtig positivt”, siger Charlotte Scheppan.

Teamet har eksisteret siden 2012 og består i dag af 8 sygeplejersker, der ikke har faste, daglige opgaver, men i højere grad er klar til at rykke ud, når der er behov eller hjemmeplejen har brug for sparring.

”Akutteamet gør en forskel i dagligdagen og udfylder en vigtig opgave i forhold til at forebygge indlæggelser. Borgerne er glade for, at de kan få en målrettet behandling og blive i hjemmet, og vi undgår unødvendige ophold i sygehussengene, der i sidste ende koster samfundet penge”, siger Holger Mikkelsen, formand for Voksenudvalget.

 

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce