”For nogle kan det kommunale system med love og paragraffer virke som en jungle, specielt hvis man er uenig i en afgørelse. Borgerrådgiveren fjerner ikke junglen, men hjælper borgeren med at navigere rundt mellem træerne,” fortæller Borgmester i Haderslev Kommune, H.P. Geil.
”For nogle kan det kommunale system med love og paragraffer virke som en jungle, specielt hvis man er uenig i en afgørelse. Borgerrådgiveren fjerner ikke junglen, men hjælper borgeren med at navigere rundt mellem træerne,” fortæller Borgmester i Haderslev Kommune, H.P. Geil.

Borgerrådgiver skal bygge bro mellem borgerne og kommunen

Velfærd

05/3/14 1:12

Freja Eriksen

”Er du troværdig og empatisk, og kan du være den enkelte borgers talerør i samspillet med forvaltningen?” Sådan indledes stillingsopslaget for den nye borgerrådgiver i Haderslev Kommune.

Borgerrådgiveren bliver med andre ord en slags kommunal ombudsmand, hvis primære opgave er at guide borgere, der har svært ved at finde rundt i systemet, samt være mægler i fatslåste sager mellem borgerne og kommunen. Derudover skal borgerrådgiveren på baggrund af sine erfaringer rådgive forvaltningen om, hvordan den konkrete sagsbehandling kan forbedres.

Borgmester i Haderslev Kommune, H.P. Geil fortæller: ”For nogle kan det kommunale system med love og paragraffer virke som en jungle, specielt hvis man er uenig i en afgørelse. Borgerrådgiveren fjerner ikke junglen, men hjælper borgeren med at navigere rundt mellem træerne.”

Det skal understreges, at borgerrådgiveren ikke kan træffe afgørelser i sager, men udelukkende fungerer som rådgiver og/eller mægler. Derfor søger Byrådet heller ikke efter en person med en specifik uddannelse, men der er blandt andet krav om, at vedkommende er god til at kommunikere og skabe relationer, har stort kendskab til forvaltningsret og kan sætte sig ind i juridiske forhold.

Neutralt grundlag

En vigtig pointe med at have en borgerrådgiver er, at vedkommende skal kunne forholde sig så neutralt som muligt til den kommunale administration. Derfor kommer borgerrådgiveren til at referere direkte til Byrådet og løber altså ikke ind i loyalitetskonflikter i forhold til forvaltningen. Rent fysisk kommer borgerrådgiveren heller ikke til at sidde på rådhuset, men vil få træffetid på kommunens biblioteker.

Fristen for at søge stillingen er den 24. marts 2014. Borgmester H.P. Geil, ser frem til at modtage ansøgningerne og sammen med kommunaldirektøren og byrådet finde den helt rigtige person til jobbet.”Projektet har jo været i gang et stykke tid med høringer og ændring af styrelsesvedtægten, så det bliver rigtig spændende at se, hvem der byder ind,” siger han.

Borgerrådgiveren forventes at blive ansat pr. 1. juni 2014, men før rådgivningsfunktionen rigtigt kommer i gang, vil der være en periode, hvor borgerrådgiveren selv skal være med til at tilrettelægge sit arbejde.

Stillingsopslaget kan ses på Haderslev Kommunes hjemmeside www.haderslev.dk

Annonce