Forslag: Internationalt center på Haderslev Kaserne

11/01/2013 12:20

Haderslev Kommune

Borgmester Jens Christian Gjesing foreslår i brev til minister og forsvarsudvalg at Haderslev Kaserne indrettes som hjemsted for Hærens Internationale Center. Brevet kan læses her.   Kære medlemmer af Folketingets Forsvarsudvalg.

Jeg har som borgmester i Haderslev Kommune tidligere skrevet til jer og argumenteret for en bevarelse og styrkelse af Haderslev Kaserne i relation til Forsvarsforlig 2012.

Som led i forsvarsforliget og de tanker, der i den forbindelse gøres om den fremtidige organisering af det danske forsvar og dets opgaver, vil jeg benytte denne lejlighed til konstruktivt at byde ind med et forslag:

Haderslev Kaserne som hjemsted for Hærens Internationale Center.

Valget af Haderslev Kaserne som hjemsted for for Hærens Internationale Center er et velbegrundet og rationelt valg.

Kasernen er optimalt indrettet som base for netop den type opgave og mandskab og den fremstår nyrenoveret med en moderne og fleksibel indretning og er særdeles billig i drift.

Der findes netop på Haderslev Kaserne stor erfaring omkring uddannelse og klargøring af personel til internationale operationer. Haderslev Kaserne har således siden 2006 været hjemsted for de 2 operative stabe - Danske Division og 1. brigade, ligesom NATO funktionen også er hjemmehørende her.

Der kan ligeledes peges på en række andre forhold og argumenter, der bestyrker rationalet omkring en placering af Hærens Internationale Center på Haderslev Kaserne, som en en naturlig del af fremtidens danske forsvar:

Geografi og logistik

Haderslevs geografiske beliggenhed ved motorvej og med kort afstand til Flyvestation Skrydstrup skaber rigtig gode logistiske forhold og stærke synergier i forhold til øvrige forsvarsenheder ikke mindst forsvarets store, moderne og centraliserede Materiel- og Distributionsdepot, som ligger i nærområdet.

Velfungerende øvelsesterræn i umiddelbar nærhed

Haderslev Kaserne har i sin umiddelbare nærhed rigtig gode og velegnede øvelsesarealer på ca. 300 hektar. Dertil skal lægges skydeterræn på 50 hektar ved Halk, som ligger indenfor en afstand af 15 kilometer fra Haderslev Kaserne.

Forsvarsklynge og synergi

Der bør ligeledes tænkes i forsvarsklynger og synergieffekter. Der findes således allerede i dag en række forsvarsenheder i Haderslev kommune eksempelvis Flyvestation Skrydstrup med bl.a. Fighter Wing, forsvarets Materiel- og Distributionsdepot, Haderslev Kaserne med danske division og 1. brigade, Beredskabsstyrelsen Sydjylland mv.

Tilgængelig arbejdskraft med de rigtige kompetencer

Der findes i det sydjyske område nem adgang til arbejdskraft med de særlige kvalifikationer, der kræves på forsvarets område.

Driftsøkonomisk kaserne

Haderslev Kaserne er en af landets billigste kaserner i drift. Den er inden for de seneste år renoveret og udbygget for kr. 170 mio. og fremstår som bygning fleksibel, tidsvarende og fremtidssikret. Kasernen ligger som en markant bygning centralt i byen og vil næppe kunne afhændes af staten til noget andet formål.

Jeg håber jeg med dette brev og mine saglige argumenter medvirker til at styrke fokus på Haderslev Kaserne som en aktiv og naturlig del af fremtidens danske forsvar. En placering af Hærens Internationale Center på Haderslev Kaserne er et oplagt og rationelt valg.

Jeg står til enhver tid til rådighed, hvis der ønskes yderligere information eller eventuelt besøg i Haderslev.

Venlig hilsen

Jens Christian Gjesing

Borgmester

Haderslev

Mest Læste

Annonce