Haderslev omorganiserer erhvervsområdet

25/01/2012 13:03

Haderslev Kommune

Bestyrelsen for punkt H har i dag på et bestyrelsesmøde besluttet at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor bestyrelsen indstiller, at punkt H nedlægges.

Borgmester Jens Christian Gjesing inviterer på denne baggrund til pressemøde på borgmesterens kontor i dag onsdag den 25. januar kl. 16.30, hvor han sammen med viceborgmester H.P. Geil vil uddybe nedenstående og præsentere en ny organisering af erhvervsområdet i Haderslev Kommune.

-Jeg må konstatere, at vores profil på erhvervsområdet ikke har været skarp nok, og at vi ikke har opnået den ønskede lokale opbakning og positive omtale, siger borgmester Jens Christian Gjesing.

- Jeg har ved kommunens nytårsarrangement åbnet for ideen om en anderledes placering af kommunens erhvervsindsats. Og på møder med repræsentanter for erhvervslivet, i Økonomiudvalget og i Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv samt i punkt H´s bestyrelse har jeg fået opbakning til at foreslå en ny model på erhvervsområdet, siger borgmester Jens Christian Gjesing.

-Vi skal have skabt en mere strømlinet organisation omkring hele erhvervsområdet, så vores omdømme som erhvervskommune bliver forbedret og vi får skabt vækst, siger borgmester Jens Christian Gjesing

-Det vil vi gøre ved at trække en del af opgaveløsningen ind på rådhuset og bl.a. ansætte en erhvervschef, der bliver knudepunkt og drivkraft for kontakten mellem kommune og erhvervslivet i bred forstand, siger borgmester Jens Christian Gjesing

-Men samtidig med at vi trækker noget ind på rådhuset, vil vi også lægge mere ud til de involverede foreninger og interessenter. På rådhuset har erhvervschefen tæt kontakt til hele myndigheds.- og planlægningsområdet, men vi skal også have fokus på iværksætteri og netværk, og her forventer jeg, at det lokale erhvervsliv involverer sig i at få skabt en fremtidssikret model.

-I det hele taget er det vigtigt for mig at understrege, at de skitserede ændringer ikke er et ønske fra min side om at centralisere erhvervsområdet på rådhuset. Repræsentanter fra erhvervslivet skal inddrages løbende i form af et virksomhedspanel, hvor de får rig mulighed for at deltage i udvikling og styring af den nye indsats, siger borgmester Jens Christian Gjesing.

-En klar og tydelig ansvarsplacering tæt på borgmester og Økonomiudvalg behøver ikke være en blivende konstruktion. Jeg finder den nødvendig i en periode, men ser den gerne på et senere tidspunkt afløst af en organisationsform, der igen bliver mere brugerstyret.

Mest Læste

Annonce