Politik for medborgerskab er sendt i høring

Politik

18/06/2013 14:27

Haderslev Kommune

Hvordan styrker vi samspillet med de frivillige kræfter i Haderslev Kommune? Og hvordan kan vi udbrede det aktive medborgerskab? Det giver byrådet sit bud på i den ”Politik for medborgerskab og samspil med frivillige”, som netop er sendt i høring. Det aktive medborgerskab handler om at udvikle nye måder at arbejde og samarbejde om opgaver mellem borgere og kommunens ansatte.

Haderslev Kommune vil gerne invitere alle borgere til at deltage i debatten. Fortæl os, hvordan du som borger eller ansat i kommunen kan bruge politikken: Er der noget, der mangler – og er indsatserne tilstrækkelig beskrevet?

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige er en invitation til alle borgere og kommunens ansatte om at deltage i udviklingen af det lokale demokrati. Det er en invitation til, at alle bidrager til at udvikle såvel den service, som kommunen yder – som den ”service”, vi som medmennesker yder til hinanden. Det sker ikke i en fælles styret proces, men ved at man lokalt bruger tankesættet og omsætter det til praksis.

Formålet med politikken er:

• At udfordre vores forståelse for muligheder og begrænsninger i det aktive medborgerskab
• At inspirere til en mangfoldig dialog – og at udfordre borgere og kommunale medarbejdere i Haderslev Kommune
• At signalere, at der er brug for alle

Byrådet ønsker dialogen om, hvordan vi udvikler samspillet mellem borgerne, politikerne og kommunens ansatte. Indenfor de sidste år har den været i centrum på flere forskellige måder.

Politikken indeholder flere spørgsmål end svar – for svarene fremkommer gennem dialog vidt og bredt i hele Haderslev Kommune. Derfor vil der også blive behov for politikken ændres og opdateres i løbet af et par år.

www.haderslev.dk/høringer-og-afgørelser kan man hente en kort udgave af politikken, hele politikken, et høringsskema og se øvrige bilag. Høringen løber frem til 2. august 2013.

Mest Læste

Annonce