Succes? Halvdelen har kvittet tobakken efter frivilligt rygestopkursus

Velfærd

26/08/2016 10:06

Nick Allentoft

I år har 140 borgere i Haderslev frivilligt tilmeldt sig rygestop kursus. Halvdelen har kvittet tobakken efter kurset og 1 ud af 3 er stadig røgfri efter seks måneder.

Pressemeddelelse fra Haderslev Kommune:

"Det giver god mening at hjælpe borgere med rygestop, både for den enkelte og for kommunen. Rygning har store konsekvenser med stor risiko for sygdom, invaliditet og død, men medfører også store omkostninger for samfundet. Derfor er der ingen tvivl om, at det er en indsats vi vægter her i kommunen" siger formand for Udvalget for Sundhed og Forebyggelse Preben Holmberg.

Alene i år har Haderslev Kommune haft 140 henvendelser med ønske om hjælp til rygestop, og indsatsen nytter. Tallene viser, at i 2015/2016 er over halvdelen af dem, der deltager på et af kommunens rygestopkurser, er røgfrie ved kursusafslutning. Seks måneder efter afslutning er 30 % stadig røgfri.

Den store tilgang i antallet af borgere, der ønsker hjælp til rygestop skyldes i høj grad, at Haderslev Kommune sammen med de andre sønderjyske kommuner har fået midler fra Sundhedsstyrelsen til projekt "Sønderjylland Knækker Tobakken sammen", hvor der ydes en ekstra indsats for storrygere. En del af projektet går ud på at afprøve effekten af nikotinprodukter, derfor har alle borgere, der ryger over 15 cigaretter om dagen, mulighed for at få tilskud til nikotinprodukter, når de deltager på et rygestopkursus. Projektet forløber frem til udgangen af 2017.

"Hvis man har røget eller været storryger i mange år, så er det ikke let at stoppe, så stor respekt for dem, der lykkedes med at bliver røgfrie", siger Preben Holmberg.

Udvalget for Sundhed og Forebyggelse har ikke kun fokus på rygestop, men også på at forebygge rygestart. Indsatsen er særligt målrettet elever i folkeskolerne og på ungdomsuddannelserne. Ud over undervisning og events kan der tilbydes hjælp til rygestop for de unge på den enkelte skole og ungdomsuddannelser. Der bliver ligeledes løbende udarbejdet materialer omkring rygning til brug i undervisningen. Udvalget for Sundhed og Forebyggelse har bedt forvaltningen om fremadrettet at intensivere indsatsen omkring forebyggelse af rygestart.

 

Mest Læste

Annonce