Åbningstider i dagtilbud skaber glæde blandt forældre

21/02/2013 14:57

Halsnæs Kommune

I efteråret 2012 gennemførte Halsnæs Kommune en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i kommunens dagtilbud.

43 % af de adspurgte 1.568 forældre deltog i undersøgelsen, og resultatet er ikke til at tage fejl af - forældre i Halsnæs Kommune er meget tilfredse med institutionernes lange åbningstider.

Dagtilbuddene i Halsnæs Kommune ligger på landsplan helt i top, når det kommer til åbningstider. Med en gennemsnitlig åbningstid på over 56 timer om ugen ligger Halsnæs mere end fire timer over landsgennemsnittet, og det skaber glæde blandt forældre til kommunens yngste borgere.

I en kommune som Halsnæs, hvor halvdelen af arbejdsstyrken udgøres af pendlere, er lange og fleksible åbningstider vigtige for at kunne få familie- og arbejdsliv til at hænge sammen. Ud over åbningstiderne viser undersøgelsen også, at forældrene er meget tilfredse med dagtilbuddenes fysiske placering.

”På Budget 2013-2016 prioriterede vi vores dagtilbud, hvilket muliggjorde en fastholdelse af de udvidede åbningstider og den geografiske spredning af institutionerne. Det er derfor glædeligt at se, at forældrene er tilfredse med institutionernes åbningstider såvel som placering, da det viser, at vi med vores politiske prioritering har imødekommet et reelt behov”, udtaler Trine S. Torp, formand for Udvalget for Familie og Børn.

Tilfredshed med tryghed og trivsel

Selvom forældrene i Halsnæs udover forældrebetalingen viser størst utilfredshed med den tid, personalet har med det enkelte barn, viser undersøgelsen en generel tilfredshed med personalets arbejde med det enkelte barn. Det dækker blandt andet over arbejdet med at skabe gode relationer mellem børnene, tryghed og trivsel samt evnen til at stimulere børnenes motoriske og sociale færdigheder.

”Selvom undersøgelsen viser, at forældrene overordnet set er tilfredse med vores dagtilbud, betyder det ikke, at vi ikke skal arbejde for at skabe endnu bedre institutioner. Undersøgelsen synliggør nemlig, hvor udviklingspotentialet for vores dagtilbud ligger, hvilket vil danne grundlag for vores fortsatte arbejde med udvikling af kvaliteten i vores institutioner”, udtaler vicekommunaldirektør Finn Gaarskjær.

Undersøgelsen viser også, beslutningen om at omlægge de kommunale dagtilbud ikke har påvirket forældrenes opfattelse af kvaliteten i institutionerne. Både forældre til børn i de nye store integrerede børnehus og i de eksisterende institutioner er generelt tilfredse med deres dagtilbud.

Undersøgelsen overordnede rapport vil blive offentliggjort på halsnaes.dk. De enkelte institutioner offentliggør deres rapport på deres egne hjemmesider.

Mest Læste

Annonce