Fyrtårnsprojekt klar til indvielse

23/08/2012 14:09

Halsnæs Kommune

ESCO-projektet omfatter blandt andet vedvarende energienheder i form af solceller, solfangere, jordvarmeanlæg mm. Det forventes, at tiltagene giver en årlig energibesparelse på 30 procent.

Halsnæs Kommune indgik i november 2009 en af Danmarkshistoriens hidtil største aftaler om at spare på energien. Dermed også Halsnæs Kommunes største klimaprojekt nogensinde.
Kontrakten, som Halsnæs Kommune har indgået med virksomheden YIT A/S, er på 91.4 mio.kr. og omfatter energiinvesteringer, som medfører gennemgribende energibesparende forbedringer i alle Halsnæs Kommunes ejendomme, blandt andet rådhuset, skoler, daginstitutioner og plejecentre.
Med aftalen garanterede YIT, at kommunen ville spare ca. 30 procent på varmeforbruget og 28,5 procent på el-forbruget i de kommunale bygninger, set i forhold til bygningernes forbrug i 2008.
Aftalen er et såkaldt ESCO-projekt (Energy Service Company), hvor idéen er, at en ESCO-virksomhed gennemfører energibesparende tiltag i kommunens bygninger, og at de opnåede besparelser i energiforbruget finansierer omkostningerne ved forbedringerne.
Vedvarende energi
Alle installationer og forbedringer er nu udført, hvorefter det store energibesparelsesprojekt er på vej over i driftsfasen. Flere steder er der sat vedvarende energienheder op i form af solceller, solfangere, jordvarmeanlæg mm. Det forventes, at tiltagene giver en årlig energibesparelse på 30 procent i forhold til 2010-niveauet.
Projektet vil medføre gennemgribende energibesparende forbedringer i alle kommunens ejendomme - og hvor de opnåede besparelser i energiforbruget finansierer omkostningerne ved forbedringerne.
ESCO-projektet er Danmarks mest ambitiøse i forhold til kommunens størrelse. Der er investeret 90 mio. kr. i energirenovering og vedvarende energi af blandt andet rådhuset, skoler, daginstitutioner og plejecentre.
Energifyrtårn indvies
ESCO-projektet overgår nu til driftsfasen, og det markeres ved at indvie ESCO-projektets Fyrtårnsprojekt ved Frederiksværk svømmehal torsdag den 23. August 2012 kl. 13. På stedet er der opsat 450 m2 solceller, et jordanlæg med 240 m2 solfangere og midt i solcelleanlægget står en 7 meter høj mini-vindmølle.
Massiv energibesparende indsats
”Vi har indledt en massiv energibesparende indsats i Halsnæs Kommune. I 2008 indgik vi en Klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening og en Kurveknækkeraftale med Elsparefonden, der samlet betyder, at vi frem over vil reducere energiforbruget betragteligt. Målet for 2017 er en besparelse på i alt 32 %. Og det mål er vi nu godt i gang med at nå. Ikke mindst i kraft af ESCO-aftalen med YTI i 2009, hvor vi har investeret godt 91 mio. kr. i energirenovering i alle kommunens ejendomme samt vedvarende energitiltag på blandt andet rådhuset, skoler, daginstitutioner og plejecentre. Vi har haft et fortrinligt samarbejde med YIT i processen omkring Halsnæs Kommunes største klimaprojekt nogensinde, hvor også lokale håndværksvirksomheder har medvirket og er blevet fagligt opkvalificerede”, siger borgmester Helge Friis, Halsnæs Kommune og fortsætter:
”Jeg er sikker på, at de investeringer Halsnæs Kommune foretager i dag kommer til at gøre kommunen stærkere og mere robust overfor de udsving, man forventer i energipriserne i fremtiden. Samtidigt er effektiviseringerne med til væsentligt at mindske udledningen af drivhusgas fra kommunens bygninger”.
Næste generation
Halsnæs Kommune vil anvende Fyrtårnsprojektet på Magleblik i undervisningen af skoleeleverne. Jordvarme, solceller og alt, hvad projektet indebærer, bruges i undervisningen for at give den næste generation en forståelse for varetagelsen af energi og klima.
”Det er fantastisk vigtigt, at vi oplyser næste generation og giver dem gode klima- og energivaner. Det er vigtigt at forstå, at energi og klima skal italesættes på alle niveauer. Det er ikke kun en opgave for politikerne. Det er en opgave for os alle. Vi er nødt til at gøre noget selv – hver især”, slutter Helge Friis.
Følg el-produktionen
Produktionen af el fra solcellerne kan følges på app’en Sunit location Halsnæs Kommune. Det drejer sig pt. om el-produktionen fra Fyrtårnsprojektet og fra solcellerne på Halsnæs Rådhus.
På rådhusets tag og sydmur samt på taget af Rådhussalen er der monteret solceller med en samlet produktion ca. 111.100 kWh, hvilket svarer til knap 27 procent af elforbruget i begge bygninger.

Mest Læste

Annonce