De første medarbejdere er begyndt på grunduddannelsen.

Pædagogiske medarbejdere uden uddannelse får grunduddannelse af kommunen

12/08/2015 11:05

Nick Allentoft

Samtlige pædagogiske medarbejdere i dagplejen, daginstitutioner, skoler og SFO’er, der ikke er pædagoguddannede, skal gennemgå et fire uger langt pædagogisk grunduddannelsesforløb. Det sker i samarbejde med University College Sjælland, og skal være med til at sikre kvaliteten i kommunens skoler og dagtilbud.

I samarbejde med University College Sjælland har Halsnæs Kommune sammensat et fire uger langt uddannelsesforløb for de medarbejdere ansat i kommunens dagpleje, daginstitutioner, skoler eller SFO’er, som ikke i forvejen har en pædagogisk uddannelse.

”Vi arbejder hele tiden for at højne kvaliteten i vores dagtilbud og dermed skabe de bedst mulige rammer for vores yngste borgere. Det gør vi blandt andet ved at opkvalificere og videreuddanne vores medarbejdere for at sikre, at de er klædt på til at varetage det vigtige pædagogiske arbejde i vores dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO’er,” siger formand for udvalget for Skole, Familie og Børn Hanne Kjær Knudsen og fortsætter:

”Gode rammer for udvikling og indlæring i vores dagtilbud er med til at skabe sunde, glade og læringsparate børn, hvilket er med til at skabe et godt udgangspunkt for vores fremtidige arbejde med at højne sundhed og faglighed i vores kommune. Et arbejde vi både har fokus på i vores brændende platforme og i borgmesterens 100 dages plan samt 1.000 dages plan for indeværende valgperiode.

Ledige kommer i arbejde

Alle medarbejdere vikardækkes i de fire uger, de er på skolebænken, efter rotationsordningsprincippet. Det betyder i praksis, at ledige borgere vil varetage pasningen af kommunens yngste borgere i perioden. Forud for deres opstart vil de ledige ligeledes skulle gennemgå det fire ugers uddannelsesforløb i pædagogik, så de er klædt på til at varetage deres nye arbejde i dagtilbuddene.

”Opkvalificeringen af vores medarbejderne kommer dermed ikke alene vores dagtilbud og skoler til gode, men det er også med til at give cirka 25 af vores ledige en fod inden for på arbejdsmarkedet. De ledige kommer i beskæftigelse i cirka et halvt år og får i den periode også en grunduddannelse i pædagogik, som de kan bruge fremadrettet,” siger kommunaldirektør Anders Mørk Hansen.

Uddannelsesprojektet startede mandag den 3. august og varer frem til udgangen af februar 2016.

Mest Læste

Annonce