FOA og Hedensted Kommune indgår aftale om nye medarbejder- og lederroller

Ledelse

26/08/2014

Suleman Haider

Fremtidens velfærdssamfund stiller nye krav til kommunale medarbejdere. En partnerskabsaftale mellem kommune og fagforening skal sikre det bedste grundlag for at udvikle medarbejdernes nye roller.

FOAs forbundsformand Dennis Kristensen og Hedensted Kommunes borgmester Kirsten Terkilsen (V) danner fælles front i at nytænke medarbejder- og lederroller. Mandag den 25. august mødes parterne på Uldum Mølle for at underskrive en ny partnerskabsaftale.

”Både vi og FOA erkender, at fremtidens velfærdssamfund i langt højere grad end nu kommer til at handle om samskabelse med borgeren, netværk og lokalsamfund. Det kræver nye kompetencer hos medarbejdere og ledere, og de kommer ikke af sig selv. Vi skal have en konstruktiv proces, hvor ledere og medarbejdere arbejder for det samme mål,” siger Kirsten Terkilsen.

Aftalen hviler på en vision om en grundlæggende ændring af organisation, ledelse og arbejdstilrettelæggelse til gavn for alle. 

”Det er en rigtig god aftale, der bygger på en grundlæggende tillid til medarbejderne som ansvarlige og kompetente individer. FOA’s medlemmer ønsker at bidrage. Og der er ingen tvivl om, at man kan få en endnu højere kvalitet i velfærden, når medarbejdernes faglighed og engagement i større grad kommer i spil” siger Dennis Kristensen.

Aftalens afsæt er en tro på, at alle mennesker har noget at tilbyde, og at alle har ressourcer, der er vigtige for fællesskabet. 

”Partnerskabsaftalen med FOA er tænkt som første skridt i en proces, hvor vi sammen med de faglige organisationer nytænker medarbejder- og lederroller, som understøtter samskabelse med borgerne. De øvrige faglige organisationer er orienteret om aftalen og vores ønske er, at de også kommer med i både denne og andre processer,” forklarer Kirsten Terkilsen.

FOA og Hedensted Kommune sætter forandringerne i gang med et pilotprojekt i lokalområdet Uldum. Her skal medarbejdere og ledere på tværs af institutionsgrænser og i tæt samarbejde med borgerne arbejde med samskabelse og udvikling af velfærdssamfundet.

Det betyder, at såvel plejecenter som skole og daginstitutionens ledere og medarbejdere sammen med borgere bliver ”klædt på ” til at samarbejde på nye måder. Det sker via uddannelse, hvor deltagerne i fællesskab undersøger og bliver klogere på, hvordan de nye roller kan være, og hvilke kompetencer, man hver især skal besidde.

 

Fakta

Aftalen underskrives den 25. august kl 15 på Uldum Mølle i Uldum.
Arbejdet i Uldum skydes i gang med en af indsatserne på det sociale område: ”Uldum - alle børn er lige forskellige". Målet er at styrke sårbare børn og unge ved at se og bruge de ressourcer, som de hver især har.

 

For kommentarer:

Forbundsformand Dennis Kristensen, telefon: 40 18 42 81
Borgmester Kirsten Terkilsen, Hedensted Kommune, telefon: 24 49 38 20

 

Mest Læste

Annonce