Investering på 5 mio. kr. tjenes hjem på 4 år

16/08/2012 23:08

Hedensted Kommune

Investering i energibesparende teknologi i de kommunale bygninger vil give økonomisk overskud efter allerede 4½ år. Hedensted Kommune har kigget sine bygninger grundigt igennem og fundet en række oplagte muligheder for at optimere ressourceforbruget.

”Som kommunens største virksomhed skal vi gå front på energiområdet, og det kan vi gøre med denne markante investering, som gavner både miljøet og økonomien. Jeg er meget tilfreds med forslaget og tror, at vi på sigt kan gå endnu længere. Det kan eksempelvis blive spændende at følge forsøget med solceller, som mange af vores institutioner efterspørger”, siger borgmester Kirsten Terkilsen.

Et af de mere alternative forslag til energibesparelser handler om at genbruge den varme, som opstår, når computere skal afkøles:

”På Hedensted Rådhus står de centrale computere, som styrer alle kommunens it-systemer. De afgiver så meget varme, at det kan hjælpe med at opvarme rådhuset i fyringsperioden. Ved at kanalisere varmen ind i huset i stedet for ud til gråspurvene sparer vi markant på rådhusets varmeregning”, siger Niels Abildsten fra kommunens interne bygningsafdeling.

Forslaget om en investering på 5 mio. kr. omfatter desuden nye centralvarmepumper, udskiftning til vandbesparende toiletter, energibesparende belysning, rørisolering samt en form for filter på alle vandhaner, som giver mere ilt i vandet, når det løber ud af hanen. Dette giver markante besparelser på mængden af vand.

For at blive klogere på brugen af alternativ energi foreslås det desuden at montere solceller på Stjernevejsskolen. Hvis erfaringerne bliver gode, skal denne energiform udbredes til andre kommunale bygninger.

Tiltagene vil reducere kommunens udledning af Co2 med 170 ton om året, hvilket svarer til 13 husstandes forbrug.

Det er kommunens egen bygningsafdeling, der har gennemgået bygningerne og lavet forslag til besparelser.

Mest Læste

Annonce