En tidlig indsats øger mulighederne for at blive stoffri

Politik

15/09/2014 09:46

Suleman Haider

Det betaler sig at gøre en tidlig indsats over for unge mennesker, der bruger rusmidler. En netop udgivet årsrapport fra Helsingung ved Helsingør Rusmiddelcenter viser, at næsten 60% procent af de unge, der bliver udskrevet fra en behandling hos Helsingung, er stoffri eller har reduceret deres forbrug, når de bliver udskrevet

Det er en god idé at gribe tidligt ind i forhold til unge menneskers brug af rusmidler. Det er en af konklusionerne i den årsrapport, Helsingung netop har udgivet. I rapporten fremgår det, at 44 procent af de 56 unge mennesker under 25 år, der i løbet af 2013 blev udskrevet efter endt behandling, var stoffri. Derudover havde 14 procent reduceret deres forbrug.

- Uanset om de unge selv henvender sig, eller om de bliver henvist til behandling, så viser vores opgørelse, at der faktisk er en god chance for, at vi kan hjælpe dem med helt at blive stoffri eller i hvert fald få dem til at reducere deres forbrug. Og jo tidligere, vi kan hjælpe jo bedre, forklarer projektleder i Helsingung, Flemming Licht med henvisning til, at helt unge brugere under 18 år i to ud af tre tilfælde er i stand til at stoppe eller reducere deres forbrug.

Godt samarbejde bag gode resultater

Et par af nøgleordene bag tallene er, at de forskellige enheder omkring unge er begyndt at arbejde bedre og mere intensivt sammen. I løbet af 2013 er Helsingung, Familierådgivningen og Lokalcenter Helsingør i højere grad begyndt at udveksle informationer og erfaringer med hinanden, og Helsingung er blevet mere rådgivende i forhold til, at der bliver gjort en tidlig indsats.

Derudover er det planen, at Helsingung fremover vil gøre endnu mere for at samarbejde med og formidle viden om unge og deres brug af stoffer til endnu flere kommunale institutioner og borgere. På den måde håber Helsingung at kunne nå ud til endnu flere unge så tidligt som muligt.

FAKTA:

- I løbet af 2013 har 101 unge mennesker under 25 år været indskrevet til behandling hos Helsingung. 43% af de unge har selv henvendt sig for at få behandling, imens  57% er blevet henvist.

- 65 % af de indskrevne er mænd. 35 % er kvinder.

- Ud af de 56, der er blevet udskrevet fra behandling i løbet af 2013 er 44 % stoffri, imens 14 % har reduceret deres forbrug. For de helt unge under 18 år er de samme tal henholdsvis 43 % og 24 %.

- 79 % af de indskrevne oplyser, at hash er hovedstoffet i deres forbrug. 7 % oplyser, at det er alkohol. Kokain, speed og amfetamin udgør størstedelen af resten af det samlede billede. 4% af de unge oplever at deres hovedproblem består i en kombination af feststoffer og hash. 

Helsingung har udarbejdet statistik på ungehenvendelser siden 2009. Antallet af henvendelser er steget mærkbart siden da, mens tallene om de unges forandringer i rusmiddelbrug har set tilsvarende ud over en årrække. Helsingung er en del af Projekt U-turn, der er etableret i samarbejde med Socialstyrelsen.

 

Mest Læste

Annonce