”AktivtÆldreliv” er et landsdækkende projekt med deltagelse af 35 kommuner. Formålet er at mindske ensomhed blandt ældre ved at klæde frivillige og professionelle på til bedre at kunne identificere, forebygge og afhjælpe ensomhed.

Et aktivt ældreliv er for alle

Velfærd

26/09/2014 10:52

Nick Allentoft

Helsingør Kommune går nu ind i kampen mod ensomhed blandt ældre sammen med 35 andre kommuner i hele landet. Den 2. oktober kickstarter projektet i Helsingør kommune med en temadag for frivillige og andre borgere, der gerne vil gøre en forskel for dem, der har brug for et kærligt skub ud af ensomheden.

De fleste ældre i Helsingør Kommune har et godt og aktivt socialt liv. Alligevel føler næsten hver fjerde borger over 65 år sig ensom. Men ensomhed er ikke nødvendigvis en permanent følelse, og ofte kan små ting gøre en stor forskel.

 

Derfor deltager Helsingør Kommune i ”Aktivtældreliv”, der er en indsats mod ensomhed, sammen med 35 andre kommuner og Marselisborgcentret.

 

-         Helsingør Kommunes mission er at bidrage til størst mulig livskvalitet for den enkelte borger – og ensomhed fremmer bare ikke livskvaliteten. Det gør derimod et aktivt og socialt liv, hvor man indgår i positive fællesskaber med andre. Derfor vil vi – som kommune - gerne sammen med jer, borgere, være med til at gøre en forskel, så ensomhed ikke er dagligdag for en fjerdedel af vores medborgere, siger Borgmester Benedikte Kiær.

 

Det er en bred vifte af aktører, der skal bidrage til at løfte opgaven i Helsingør Kommune.

 

-         Det er de frivillige i foreninger, der har aktiviteter for borgere over 65 år, som skal være klar til at tage imod de borgere, som har brug for en ekstra hånd. Det er de professionelle, der er i kontakt med borgere over 65 år, og som kan spotte en mulig ensomhed. Men det er også naboen, der med de rette redskaber kan give det kærlige skub til forandring, siger Centerchef i Sundhed og Omsorg, Helene Rasmussen.

 

Kommunens personale uddannes i emnet, ligesom hjemmesiden Aktivtældreliv.dk allerede er i luften. Derudover inviteres frivillige fra foreninger, der har aktiviteter for borgere over 65 år, og borgere i al almindelighed, der gerne vil vide mere til en temadag den 2. oktober 2014 kl 9-13.

 

Borgmester Benedikte Kiær Byder velkommen til temadagen, der vil give konkrete redskaber og inspiration til, hvordan man kan starte den gode samtale eller give én man kender, det kærlige skub, som kan være vejen ud af ensomheden.

 

TID OG STED

Arrangementet afholdes torsdag den 2. oktober 2014 kl. 9-13 på Sundtoldsvej 2-6 i Helsingør. Der vil blive serveret morgenkaffe og frokost.

TILMELDING

Tilmelding foregår til [email protected] Senest d. 30. september 2014. Det er gratis at deltage.
 

Der er plads til 50 deltagere. Tilmelding sker efter først-til-mølle princippet – dog med forbehold for at sikre, at så mange aktørgrupper som muligt er repræsenteret.

 

 

OM PROJEKTET
 

”AktivtÆldreliv” er et landsdækkende projekt med deltagelse af 35 kommuner. Formålet er at mindske ensomhed blandt ældre ved at klæde frivillige og professionelle på til bedre at kunne identificere, forebygge og afhjælpe ensomhed.

 

Læs mere på www.Aktivtældreliv.dk, og se de 67 foreninger, som allerede er med fra Helsingør Kommune. Her kan du også melde din forening til, hvis I gerne vil være med men endnu ikke har modtaget et informationsbrev om AktivtÆldreliv.

 

 

 

Mest Læste

Annonce