Politikerne i Helsingør er klar til at gøre brug af forældrepålæg for at få forældre til at hoppe i arbejdstøjet. Her er det et billede fra et projekt Kulturkuffert i en anden kommune.
Politikerne i Helsingør er klar til at gøre brug af forældrepålæg for at få forældre til at hoppe i arbejdstøjet. Her er det et billede fra et projekt Kulturkuffert i en anden kommune.

Forældre er vigtige medspillere til en tryg kommune

Velfærd

23/2/15 7:11

Nick Allentoft

Forældrepålæg. Det er vejen frem, hvis forældre ikke lever op til deres ansvar og dermed bringer deres barns udvikling i fare. "Vi skal som politikere og kommune turde stille krav til forældre," siger Katrine Vendelbo Dencker, formand for Udvalget for Tryghed og Forebyggelse

Forældrepålæg var et fokuspunkt, der blev modtaget positivt på møde i Udvalget for Tryghed og Forebyggelse, hvor der blev orienteret om lovgivningen på området.

 • Forældrene skal tage ansvaret for deres børn og unge. Og hvis ikke de gør det, skal det have konsekvenser. Kun på den måde kan vi sikre en tryg kommune og mindske kriminaliteten, siger Katrine Vendelbo Dencker, som er formand for Udvalget for Tryghed og Forebyggelse.

  Kommunerne har mulighed for at give pålæg til forældre, der faktisk er i stand til at påtage sig deres ansvar som forældre, men som af forskellige årsager ikke gør det.

Forældrene kan f.eks. blive pålagt at sørge for, at barnet eller den unge kommer i skole eller er hjemme på et bestemt tidspunkt om aftenen. Og hvis forældrene ikke efterlever påbuddet, mister de deres børnefamilieydelse og evt. en del af deres boligsikring.

Forældre i arbejdstøjet

 • Det her er et signal til forældrene om, at de godt kan hoppe i arbejdstøjet, siger Katrine Vendelbo Dencker. – Hvis de ikke lever op til deres forældreansvar, kan det få økonomiske konsekvenser.

I Helsingør Kommune er der gang i efteruddannelsen af det frontpersonale, som møder de utilpassede børn og unge i deres daglige arbejde. Og man ved fra andre kommuner, at forældrepålæg virker. Langt de fleste forældre samarbejder og møder op, når de får en henvendelse fra kommunen. Men i enkelte tilfælde kan muligheden for økonomiske konsekvenser være et nødvendigt skridt.

 • Når det rygtes, at man kan miste ydelser, hvis man ikke holder styr på sine børn, har det en præventiv effekt blandt andre forældre, siger Katrine Vendelbo Dencker.

Udvalget for Tryghed og Forebyggelse følger løbende med i, hvordan det går med at gøre Helsingør til en tryggere by via forældrepålæg.

 

Fakta om forældrepålæg

Målgruppen for forældrepålæg er de forældre, der faktisk er i stand til at påtage sig deres ansvar som forældre, men som af forskellige årsager ikke vil eller ikke har intentioner om at gøre det.

For at kommunen kan benytte forældrepålæg, skal der være risiko for, at barnets eller den unges udvikling er i fare, fordi forældrene ikke lever op til deres ansvar.

Der skal desuden være oplysninger om enten ulovligt skolefravær, kriminalitet af et vist omfang eller en vis grovhed, alvorlige adfærds- eller tilpasningsproblemer hos barnet eller den unge eller manglende samarbejdsvilje hos forældrene om løsning af barnets eller den unges problemer.

Forældrene kan fx blive pålagt at:

 • sørge for, at barnet eller den unge kommer i skole

 • deltage i forældremøder og konsultationer vedrørende barnet eller den unges skolegang

 • følge barnet eller den unge til bestemte fritidsaktiviteter

 • sikre, at barnet eller den unge er hjemme på et bestemt tidspunkt

 • deltage i et forældreprogram

 • deltage i møder med relevante myndigheder om løsningen af barnets eller den unges problemer

Efterlever forældrene ikke pålægget, bliver de trukket i børnefamilieydelse og boligsikring.

Kilde: ’Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge’, fra Ankestyrelsen og Socialstyrelsen.