Markant fald i Helsingør Kommunes CO2-udledning

Bæredygtighed

15/08/2013 14:57

Freja Eriksen

Det går rigtig godt med at reducere CO2-udledningen fra Helsingør Kommunes virksomhed. Den totale udledning er nu reduceret med 21 pct. i forhold til 2007.

Alene det seneste år, fra 2011 til 2012, er CO2 udledningen reduceret med 14 %. Det viser den årlige rapport over kommunens CO2 udledning fra bygninger og transport. Analysen, der er udarbejdet af rådgivningsvirksomheden ALECTIA, udføres en gang om året. Den er et led i kommunes klimaaftale med Danmarks Naturfredningsforening om at reducere CO2-udledningen med 2 pct. om året frem til 2025. Aftalen blev indgået med Danmarks Naturfredningsforening i 2008.

Og det går i øjeblikket over al forventning, fortæller kommunens klimakonsulent Karen Marie Pagh Nielsen: ”Vi har reduceret CO2 mere fra 2011 til 2012, end de foregående fire år tilsammen”, lyder det.

”Det er virkelig et flot resultat, som vi godt kan være stolte af,” siger borgmester Johannes Hecht-Nielsen.

Hovedresultaterne peger på, at Helsingør Kommune de seneste 5 år har reduceret CO2 udledningen med mere end det dobbelte af det, som kommunen har forpligtet sig til i flg. klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening. Energiforbruget i forbindelse med kommunens aktiviteter er faldet, og det skyldes ikke mindst et markant fald i fjernvarmeforbruget i de kommunale bygninger. Elforbruget er også faldet, og det slår stærkt igennem på CO2 udledningen, da elektricitet har en emissionsfaktor, der er tre gange så høj som for fjernvarme. Endelig viser opgørelsen, at benzin og dieselforbruget er faldet.

Energirenovering af kommunale bygninger har givet resultat

De gode resultater skyldes ikke mindst den omfattende energirenovering af kommunale bygninger, der blev igangsat med ESCO-projektet i 2011-12. Syv af kommunens ejendomme, svarende til 20 % af den kommunale bygningsmasse, er blevet renoveret. Energirenoveringen er gennemført i et samarbejde mellem Helsingør Kommune og en privat ESCO (energitjenestevirksomhed). I forbindelse med ESCO-udbuddet, fik kommunen garanti for, at elforbruget gennemsnitligt vil blive reduceret med 47 pct. og varmeforbruget med 23 pct. i de pågældende 7 bygninger.

Jørgen Lysemose, der er formand for Ejendoms- og Miljøudvalget siger: ”Det er godt at se, at ESCO-projektet og de andre klimainitiativer, der er sat i gang i kommunen, har givet resultat”.

Helsingør Kommunes energiforbrug udgjorde i 2012 i alt 59.700 MWh, mens CO2 udledningen samme år udgjorde 12.900 tons. Udviklingen i CO2-udledning siden 2007 fremgår af figuren nedenfor.

Rapporten med Helsingør Kommunes CO2 opgørelse samt Helsingør Kommunes Klimaplan kan læses på www.helsingorkommune.dk/klima.  

Mest Læste

Annonce