"Det er vigtigt, at elever, som har været ved at miste modet på grund af faglige vanskeligheder, genvinder lysten til at lære", siger Borgmester Benedikte Kiær.
"Det er vigtigt, at elever, som har været ved at miste modet på grund af faglige vanskeligheder, genvinder lysten til at lære", siger Borgmester Benedikte Kiær.

Unge kan genvinde lysten til at lære

Velfærd

29/5/15 10:53

Mikkel Sarka

Helsingør Kommune arrangerer for første gang Learning & Adventure Camp (LAC) for unge i de kommende 7. og 8. klasser

Helsingør Kommune står klar med et nyt tilbud til unge skoleelever, som har vanskeligt ved at finde motivationen til at gå i gang med et skoleår mere.

Elever, der efter sommerferien begynder i 7. eller 8. klasse, har mulighed for at tilbringe en uge på Learning & Adventure Camp (LAC). LAC foregår på Sportsefterskolen Sjælsølund, og der bliver arbejdet målrettet med de unges færdigheder i dansk og matematik. Derudover får eleverne hjælp til at sætte mål for deres skolegang.

Borgmester Benedikte Kiær siger:

- Det er vigtigt, at elever, som har været ved at miste modet på grund af faglige vanskeligheder, genvinder lysten til at lære. Og i Helsingør Kommune er der børn, som især har brug for en ekstra hånd i dansk og matematik. Det vil vi gerne give dem, og derfor har byrådet, som en del af budgetforliget, givet 140.000 kr. til LAC.

Thomas Horn, byrådsmedlem for S, peger på, at grundlæggende færdigheder indenfor læsning og regning er nødvendige for at få det optimale ud af skolen:

- Gabet mellem de fagligt svageste og de fagligt dygtigste i Helsingør er meget stort. Ikke mindst når det gælder byens tosprogede elever. Som kommune har vi et ansvar for at hjælpe de fagligt svageste elever til at indhente det forsømte, så vi giver alle vores unge lige muligheder for en meningsfuld fremtid. Vi skal gøre vores yderste for at klæde de unge på til at tage en ungdomsuddannelse og komme godt videre i livet, siger han.

Metoder og teknikker

På LAC bliver der arbejdet intensivt med de unges kundskaber i dansk og matematik. Men eleverne får også metoder og teknikker, som de kan bruge i alle fag i skolen – og i deres videre uddannelse. Og så får de masser af gode oplevelser sammen med jævnaldrende – som adventure-race og klatring. Underviserne er lærere, pædagoger og unge studerende.

Det er elevernes lærere i dansk og matematik, som skal indstille dem til camp’en. Og det er der en grund til.

-Vi vil gerne sikre os, at de unge er motiverede for at se på sig selv med nye øjne, tage udfordringer op og prøve nye grænser af, siger Karin Petersen, skolekonsulent i Helsingør Kommune.

Hun pointerer, at camp’en ikke slipper de unge, når ugen er gået. Der vil være opfølgning nogle gange i løbet af det efterfølgende skoleår.

Fakta om LAC

·         LAC er et gratis tilbud til unge i Helsingør Kommunes kommende 7. og 8. klasser

·         LAC finder sted på Sportsefterskolen Sjælsølund fra den 1. til den 7. august 2015.

·         Det er dansk- og matematiklæreren, som skal indstille en elev til LAC – og man kan tale med sin lærer, om man kan blive indstillet.

·         Sidste frist for at blive indstillet til LAC er den 4. juni

·         Man kan høre nærmere ved at kontakte Karin Petersen, [email protected]