På Sciencefestivallen kunne de mange børn gå rundt mellem en lang række forskellige workshops og blandt andet lære at lave ild uden tændstikker, fange insekter i skoven eller prøve at lave kæmpe sæbebobler.

200 børnehavebørn til Sciencefestival

Velfærd

17/09/2014

Nick Allentoft

I strålende solskin var 200 børnehavebørn fra Hillerød til sciencefestival på Skovskolen i Nødebo. Her kunne de stå på balloner, få slik til at ”eksplodere”, få modellervoks til at flyde og meget andet på en række workshops.
Sciencefestivalen er blot en del af et stort scienceprojekt, der kører i en række af Hillerøds daginstitutioner. Her har børnene lært om natur, naturfænomener og naturvidenskab. Scienceprojektet er led i et større samarbejde mellem Hillerød Kommune og Skovskolen i Nødebo og er støttet af Trygfonden. 

Samtidig med projektet i børnehaven, har 28 af Hillerøds pædagoger været igennem en diplomuddannelse og kan nu kalde sig Sciencepædagoger. Uddannelsen er skabt af Hillerød Kommune, Skovskolen (som er en del af Københavns Universitet) og UCC i fællesskab. I seks uger er de blevet undervist på Skovskolen, hvor de har lært om natur, naturvidenskab og formidling.  

På Sciencefestivallen kunne de mange børn gå rundt mellem en lang række forskellige workshops og blandt andet lære at lave ild uden tændstikker, fange insekter i skoven eller prøve at lave kæmpe sæbebobler. De kunne stå på balloner og lave små figurer af ting, de fandt i skovbunden. Og både spørgelyst og interesse var stor hos børnene, som hvinede af fryd, når en mentos eksploderede i en colaflaske eller de kunne få egne hjemmebyggede vindmøller til at snurre i vinden. 

”Scienceprojektet er et fantastisk godt projekt, for det er læring på et niveau som børnene forstår, og som langt de fleste synes er spændende. Vi har rigtig mange gode historier ude fra institutionerne om, hvordan børnene suger viden til sig, når de lærer ved at røre, se og føle. Og nu har vi 28 pædagoger, som er særligt uddannede i at lære børnene om naturvidenskab og teknik. Vi er heldige at have en skole som Skovskolen liggende i kommunen og at have så godt et samarbejde med dem, men det handler også om, at vi har en masse dygtige pædagoger, som synes, det er sjovt at videreuddanne sig og går rigtig højt op i at give børnene nogle gode, udfordrende og spændende oplevelser. Små børn kan også sagtens lære om naturvidenskab, når blot det serveres for dem på den rigtige måde, ” siger Børne—og Familieudvalgets formand Rikke Macholm (SF).

Scienceprojektet er blot et af flere projekter i samarbejdet ”Læring i naturen” mellem Skovskolen og Hillerød Kommune. ”Læring i naturen” er et fælles projekt, som skal skabe synergi mellem kommunens opgaver – på børne– og ungeområdet  – og Skovskolens faglige kvalifikationer. Skovskolen er en del af Københavns Universitet og er både uddannelsesinstitution og forskningscenter.   Med ”Læring i naturen” vil kommunen og Skovskolen således sammen udvikle undervisningsforløb og projekter – for eksempel laboratorier, hvor institutioner og skoler kan afprøve nye teknikker og metoder, som Skovskolen laver følgeforskning på.  ”Helt overordnet handler det om, at vi har et fantastisk sted, nemlig Skovskolen, i kommunen, som er oplagt at bruge i undervisningen. Vi har startet med scienceprojektet. Det har en masse børn i vores institutioner nydt godt af og lært en masse af, når deres pædagoger er kommet hjem med ny viden, og vi fortsætter med flere andre samarbejder, hvor vores børn og unge kan komme ud i naturen og lære, ” siger borgmester Dorte Meldgaard.   Direktør for Børn, Skoler, Familier og Kultur Anders-Peter Østergaard uddyber: ”Scienceforløbet er blot et af mange projekter, Skovskolen og kommunen sætter i søen. For det helt overordnede formål er, at Hillerød Kommune og Skovskolen sammen har udviklet en vision om, at Hillerød Kommune skal være et fyrtårn indenfor anvendelse af naturen og grønne områder i alle dele af børne- og ungearbejdet. I vores kompetencestrategi på Børne- og ungeområdet vægter vi særligt at kompetenceudvikle vores medarbejdere og ledere i en tæt kobling mellem praksis og teori og sikre at der indgår dokumentation – følgeforskning - så vi kan gøre mere af det, der virker. Det arbejde opfylder til fulde disse kriterier, og vi ser frem til at lære endnu mere fagligt og organisatorisk,”siger han.   ”Vi ser rigtig meget potentiale i et samarbejde med Hillerød kommune, hvor vi sammen udvikler både lærernes og pædagogernes, men også elevernes viden om natur og science. Derfor har vi sammen formuleret seks konkrete projekter, som alle sammen handler om at udvikle og implementere metoder, hvor man bruger naturen i undervisningen. Det er både spændende og fagligt meget givende, at vi på denne måde arbejder sammen,” siger uddannelseschef på Skovskolen Anders Bülow.  

Mest Læste

Annonce