Borgmester: Sagsbehandlingen skal forbedres i Hjørring Kommune

12/03/2013 20:31

Hjørring Kommune

Som et led i at blive bedre til at hjælpe udsatte børn og unge, har kommunen selv bedt om at blive kigget efter i sømmene af revisionsfirmaet Deloitte. Nu foreligger en rapport, som indeholder hård kritik af sagsbehandlingen på det specialiserede børneområde.

Deloittes undersøgelse viser, at politisk vedtagne initiativer på børne- og ungeområdet i stor udstrækning ikke er blevet implementeret af ledelsen af den daglige drift. Der mangler ledelsesmæssig opfølgning og en overordnet systematik i sagsbehandlingen. De børnefaglige undersøgelser er også ofte ufuldstændige og foreligger ikke i tilstrækkeligt omfang.

- Med undersøgelsen i hånden står det klart, at vi ikke har gjort det godt nok, og at sagsbehandlingen skal forbedres. Jeg ser med stor alvor på situationen. Vi skal være i stand til at tage ordentlig hånd om udsatte børn og unge, som i forvejen har det svært, og derfor indleder vi nu et tæt samarbejde med Social- og Integrationsministeriets Task Force og Deloitte. Sammen vil vi hurtigst muligt lave en detaljeret genopretningsplan for at styrke kvaliteten af vores sagsbehandling, siger Arne Boelt, borgmester i Hjørring Kommune.

Allerede i 2011 vidste politikerne, at der var rum til forbedringer på sagsbehandlingsområdet, og derfor satte de gang i et arbejde med at beskrive serviceniveau, udarbejde en sammenhængende børnepolitik og klare retningslinjer for sagsbehandlingen.

- Vi må desværre konstatere, at de politiske beslutninger, som blev truffet på området i 2011, og de retningslinjer, som blev lavet dengang, ikke er blevet omsat til praksis. Vi har fået et vink med en vognstang om, at vi skal tættere på maskinrummet. Fremover vil byråd og direktion følge forvaltningens arbejde tættere gennem løbende afrapporteringer, siger Viggo Bilde, formand for Børne- og Undervisningsudvalget i Hjørring Kommune.

Kommunen er i forvejen i gang med at reorganisere børne- familieområdet, og som en direkte konsekvens af Deloittes undersøgelse er der i dag indledt sager mod fem ledere med henblik på vurdering af, om der skal ske afskedigelser. Lederne er indtil videre fritaget for tjeneste og er i dag blevet orienteret om den proces, som ligger forude.

- Jeg er godt klar over, at det er et alvorligt skridt at sende fem ledere hjem, men vi skal altså kunne stole på, at borgerne i Hjørring Kommune får den sagsbehandling og de sociale indsatser, som loven tilskriver, og som vores politikere har besluttet. Hvis ikke vi kan det, må det få konsekvenser, siger kommunaldirektør Tommy Christiansen, Hjørring Kommune.

Fakta:

Hjørring Kommune har:

  • 697 socialsager på børne- familieområdet
  • 300 sager om handicapkompenserende ydelser

Det er en stikprøve på 100 sager, som ligger til grund for undersøgelsens konklusioner.

Yderligere tiltag som Hjørring Kommune sætter gang i for at forbedre kvaliteten:

  • Kommunen indleder nu et samarbejde med en Task Force-enhed under Socialministeriet og Deloitte om at få løftet kvaliteten af sagsbehandlingen. Task Forcen skal kvalitetssikre Hjørring Kommunes udviklingsplaner og skal løbende rådgive og sparre om de indsatser, som kommunen sætter i gang
  • Deloitte bliver involveret i den fremadrettede proces, så medarbejderne får den hjælp, de skal have
  • Området reorganiseres og får dermed mere hensigtsmæssige arbejdsgange

Mest Læste

Annonce