Holbæk Kommune kvalitetssikrer alle bosteder

20/02/2012 09:57

Holbæk Kommune

En omfattende kvalitetssikring er i gang på bostederne i Holbæk Kommune. Der tegner sig et billede af, at de fleste bosteder er velfungerende, men at der også på enkelte områder er behov for forbedringer og udvikling.

Kvalitetssikringen følger i kølvandet af Tilsynets påbud til Abildgården og vinterens omfattende opmærksomhed omkring Skarridsøhjemmet.

Læs også

- Der skal ikke herske tvivl om, at forholdene skal være i orden for alle beboere. Derfor gennemfører vi denne kvalitetssikring, hvor tilsyn og ledelse går samtlige bosteder under Bo- og Servicecenter Holbæk efter i sømmene for at sikre, at alle forskrifter og pædagogiske retningslinjer bliver fulgt, forklarer socialchef Jan Christensen.

Anbefalingerne bliver fulgt
Ekstra Bladets grove anklager mod Skarridsøhjemmet blev tilbagevist af KL, og de anbefalinger, som fulgte i kølvandet på undersøgelsen af stedet, er der nu blevet fulgt op på. Resultatet af gennemgangen er således, at Skarridsøhjemmet er et velfungerende bosted.

Også Abildgården var i efteråret udsat for kritik, og her viser gennemgangen, at enheden er godt i gang med at rette op på de problemer, Tilsynsenheden påpegede. Samtidig er den nye ledelse ved at være på plads, og der bliver arbejdet intensivt med at udvikle stedet.

Kvalitetssikringen er snart på plads
Socialchef Jan Christensen fortæller, at undersøgelsen endnu ikke er færdig, og at alle forhold naturligvis bliver gennemgået grundigt:

- Det er afgørende, at alle bostederne bliver undersøgt til bunds, og vi bruger den tid og de ressourcer, der er nødvendige. Tilsynet og vi i ledelsen er dog ved at være det hele igennem og regner derfor med, at vores undersøgelse er færdig i løbet af april måned.

Fokus på udvikling
I oktober blev der ansat en ny centerleder for hele Bo- og servicecenter Holbæk. Han har igangsat flere nye initiativer, heriblandt en udviklingsplan for 2012. Planen indeholder blandt andet udvikling af medarbejdernes kompetencer, formulering af fagligt grundlag og politikker samt etablering af elektronisk dokumenthåndtering.

- Jeg glæder mig over, at vi har fået en solid og kompetent leder for bordenden, og at vi nu kan begynde at se fremad og bruge vores kræfter på at udvikle de pædagogiske og sundhedsfaglige redskaber og metoder, siger socialchefen.

I slutningen af året følger både ledelsen på socialområdet og Udvalget for Voksne op på, om initiativerne i udviklingsplanen er blevet gennemført tilfredsstillende. De mere langsigtede indsatsområder omkring arbejdspladsudvikling og samarbejde vil naturligvis også blive fulgt tæt.
 

Mest Læste

Annonce