Foto: Holstebro Kommune
Foto: Holstebro Kommune

Den vilde natur får frit løb i Holstebro Kommunes skove

Bæredygtighed

25/5/16 10:56

Nick Allentoft

Skovdriften bliver indstillet i 180 hektar skov, som får lov til at være urørt for fældning af træer, indsamling af brænde og flis-hugning. Det giver bl.a. mere vild natur og bedre forhold for insekter, svampe og fuglearter.

Holstebro Kommune er en af de kommuner i Danmark, der ejer allermest skov. Helt præcist er der 1254 hektar skov i kommunen.

De sidste 5-10 år har kommunen været i gang med en omstillingsproces mod mere naturnære driftsmetoder. Det har medført, at der i dag er flere, større og ældre træer i skovene.

Det har også betydet, at der kommer mere liv i skovene, og at de bliver mere vilde at se på med naturlige foryngelser. Nye planter vokser frem blandt gamle grene og væltede stammer i skoven.

Alt dette er med til at fremme biodiversiteten i de kommunale skove.

15 % urørt skov

Nu går Holstebro Kommune skridtet videre og indstiller skovdriften i hele 15 % af sit skovareal – dvs. 180 hektar. De 180 hektar skov, skal fremover have lov til at være urørt for skovning, brændesankning og flis-hugning.

- Udpegningen af urørt skov er et led i at nå de mål om udviklingen af naturen i Holstebro Kommune, som vi vedtog i Naturpolitikken fra 2011, siger Karsten Filsø, formand for Udvalget for Natur, Miljø og Klima.

I disse skovområder vil træerne få lov til at gro frit og blive så gamle, at de til sidst falder sammen. Nye forskellige træer vil vokse frem spontant, og naturen får et meget mere naturskovagtigt præg.

- Man vil derfor en gang i fremtiden kunne se områder med flere store og gamle træer. De vil give en storslået oplevelse af vild natur, når man kommer tæt på skovens gamle kæmper. Men indtil det sker i større omfang, skal man gå en tur i skovene og glæde sig over, at biodiversiteten nu får endnu bedre vilkår. Og at flere forskellige insekter, svampe og fuglearter noget hurtigere får bedre forhold – bl.a. ved at der kommer mere gammelt og dødt træ i skovene, siger Karsten Filsø.

Stier bevares

De urørte skovområder er stadig åbne for alle, der har lyst til at begive sig ind i skoven. Der, hvor der allerede eksisterer vandrestier gennem områderne, bliver de bevaret. Det er også stadig i orden at forlade stierne og bevæge sig ind i selve skovbunden i den urørte skov.

Der vil blive opsat piktogrammer ved stier og skovveje, som signalerer, hvor der indtrædes i urørt skovområde. Det bliver en lille flagspætte på grøn baggrund. Flagspætten er en af de fugle, der nyder gavn af store og gamle træer til sin redebygning.

Inden ’nøglerne’ til skovdriften smides helt væk, fjerner kommunen nogle af de såkaldt invasive arter – dvs. arter, der er kommet udefra – og nogle af de aggressive træarter, der ikke passer til den danske natur. Det er fx bjørneklo og glansbladet hæg.

Det grønne råd i Holstebro Kommune, der består af brancheforeninger inden for landbruget og skovbruget, har været involveret i forhold til kriterierne for udpegning af arealer til urørt skov. Det samme har en lang række interesseorganisationer som Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Danmarks Ornitologiske Forening.

Det er også planen, at de kommunale skove skal certificeres. Dvs. at det fremover skal dokumenteres, at driften tager behørigt hensyn til naturværdier og kulturminder som gravhøje, jorddiger og hulveje. Desuden skal driften udføres med respekt for gældende arbejdsmiljølovgivning.

Holstebro Kommune bliver certificeret efter ordningen PEFC, der er en internationalt anerkendt certificeringsordning.

Fakta

  • Holstebro Kommune har 1254 hektar skov, fordelt på 28 skove forskellige steder i kommunen.
  • 180 hektar udlægges som urørte skove.
  • De urørte skove er stadig åbne for gæster døgnet rundt.
  • På sigt er der flere døde grene og døde træer i de urørte skove.
  • Færdsel i naturen sker altid på eget ansvar.
  • Holstebro Kommunes skov vil i løbet af 2016 blive PEFC-certificeret

 

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce