Dropper forhadt affaldsgebyr for virksomheder

Infrastruktur

05/01/2017 09:20

Daniel Holst

Gennem flere år har virksomheder været pålagt et forhadt og bureaukratisk affaldsgebyr. Nu dropper Holstebro Kommune helt gebyret i forventning om at regeringen som lovet afskaffer det i løbet af 2017.
Holstebro Byråd godkendte 20. december 2016 taksterne for affaldsområdet i 2017. Administrationsgebyret for erhvervsaffald nedsættes fra 300 kr. til 0 kr.   Kommunerne har siden 2010 skulle opkræve et årligt administrationsgebyr for affald hos virksomheder registreret i CVR (Erhvervsstyrelsens Centrale Virksomhedsregister).   Opkrævningen foretages efter regler stillet i affaldsbekendtgørelsen. Gebyrets størrelse har de seneste fire år været på 300 kr. eksklusiv moms.

Mange virksomheder har stillet sig uforstående overfor opkrævningen, hvilket også har givet anledning til en del utilfredshed. Opkrævningen af gebyret er også meget tung administrativt både for affaldsselskabet nomi4s i/s og for Holstebro Kommune.

Kritikken af ordningen fra både virksomheder, brancheorganisationer og kommuner har været massiv. Det har derfor indgået i både den tidligere og den nuværende regerings planer for affaldsområdet, at den særskilte opkrævning af gebyret skal afskaffes. Holstebro Kommune forventer derfor, at administrationsgebyret for erhvervsaffald under alle omstændigheder vil blive fjernet i en forestående lovrevision.   For affaldsområdet gælder det såkaldte ”hvile i sig selv – princip”, hvilket vil sige, at der over en årrække skal være balance mellem den enkelte affaldsordnings udgifter og indtægter. Med beslutningen om at sætte taksten for administrationsgebyret til 0 kr. allerede nu, er Holstebro Kommune påbegyndt afviklingen af det beløb der står opsparet i ordningen og giver så at sige ”pengene tilbage til virksomhederne nu”. Samtidig slipper både virksomhederne, affaldsselskabet nomi4s og Holstebro Kommune for den administrative tunge arbejdsgang som lovgivningen førte med sig.   Karsten Filsø som er formand for Udvalget for Natur, Miljø og Klima i Holstebro Kommune, siger:   - Opkrævningen bygger på grundideen om, at forureneren betaler, hvilket er meget retfærdig, men denne ordning med den årlige opkrævning ved virksomhederne har altså vist sig for bøvlet både for virksomhederne og for kommunen. Selv om loven ikke er endeligt ændret endnu, så tror vi på, at det vil ske. Derfor synes vi, det var rigtigt at ophøre med opkrævningen allerede nu, i stedet for at skulle til at tilbagebetale pengene fra ordningen senere.

Mest Læste

Annonce