Borgmester H.C. Østerby, Holstebro Kommune

En hjertesag i Holstebro

Ledelse

06/06/2013 12:31

Karsten Peier

Banebrydende samarbejde mellem Holstebro Kommune, Hjerteforeningen og Børnehjertefonden underskrevet.

- Vi er stolte af, at Holstebro Kommune er valgt som partner i dette ambitiøse samarbejde, der både handler om at forbedre sundhed og livskvalitet i VORES kommune, men også om en model, der kan udbredes til andre kommuner i Danmark.

Det understregede borgmester H. C. Østerby, da Holstebro Kommune mandag den 3. juni underskrev en samarbejdsaftale med Hjerteforeningen og Børnehjertefonden. Det er første gang, at Hjerteforeningen indgår en aftale af den art med en kommune.

Samarbejdet løber frem til udgangen af 2015 og handler om en forbedret indsats på førskoleområdet, over for erhvervsskolerne og et nyt, omfattende rehabiliteringsprogram for hjertepatienter.

”Et kæmpe boost til det, vi allerede har gang i”

H. C. Østerby sagde i sin tale, at aftalen er nyskabende, men at den set fra Holstebro Kommune samtidig er en del af den vision, som byrådet formulerede ved kommunesammenlægningen.

- I visionen er sundhed og velvære et af de indsatsområder, vi har særligt fokus på. ”Vi har plads til initiativer og forskellighed. Vi har vilje til forandring og samarbejde, og vi opfordrer alle til at deltage i fællesskabet. Vi prioriterer højt at støtte initiativer og nytænkning, der fremmer sundhed, velvære og forebyggelse”. Sådan står der direkte i visionen, og det er netop de ting, der gennemsyrer denne aftale, sagde borgmesteren.

Også i den praktiske virkelighed og dagligdag er aftalen med Hjerteforeningen og Børnehjertefonden ”et kæmpe boost” til det, vi allerede har gang i, understregede H. C. Østerby.

- Et af projekterne i aftalen handler om ”sundhed på førskoleområdet”. Den understøtter den indsats, der bl.a. foregår rundt i alle vores daginstitutioner, hvor sund levevis, kost og motion er prioriterede indsatsområder. Det andet projekt i aftalen handler om ”det gode patientforløb og højere livskvalitet hos personer med en hjertekarsygdom”. Netop det gode patientforløb og rehabilitering er nøgleområder i visionen for det nye Center for Sundhed, som vi skal i gang med at bygge og give indhold i et tæt samarbejde med bl.a. Region Midtjylland og praksissektoren, sagde borgmesteren.

”Et godt match”

Formanden for Hjerteforeningen, Henrik Steen Hansen, understregede i sin tale bl.a., at Hjerteforeningen og Holstebro Kommune er et godt match:

- En patienforening med en stærk ekspertise inden for folkesundhed, forebyggelsesarbejde og livsstilssygdomme, og en kommune med en lang tradition for inddragelse af borgerne i politiske løsninger. Det er oplagt, at vi sammen kan levere nye svar på, hvordan danskernes sundhed forbedres, så vi får mindre sygdom og en højere livskvalitet. Vores ambition er, at i samarbejdet med Holstebro Kommune kan udvikle en slags ”best pratice-model” for, hvordan velfærdssamfundet nye og helt store udfordringer, nemlig uligheden i sundhed, kan bekæmpes, sagde Henrik Steen Hansen.

Som da Holstebro blev kulturby og handelsby

Formanden for Børnehjertefonden, Henning Dyremose, er barnefødt i Holstebro. Han forlod byen som 17-årig. Og her tog han udgangspunkt i sin tale ved underskrivelsen af aftalen.

- Da jeg rejste herfra, traf kommunen nogle vigtige beslutninger, som blev banebrydende for kommunens senere udvikling: Skulpturen ”Kvinde på Kærre” blev købt (hvilket min svigerfar ikke var begejstret for). Man ansatte en stadskomponist. Odin Teatret kom til byen. Og med Ernst Trillingsgaard i spidsen blev der skabt stor opmærksomhed om Holstebro Hallen. Det var starten på Holstebros udvikling som kulturby. Samtidig blev der sat gang i Holstebros udvikling som en af landets bedste og flotteste handelsbyer, fortalte Henning Dyremose.

Han konkluderede, at det er en lignende banebrydende udvikling, Børnehjertefonden ønsker i samarbejdsaftalen med Holstebro Kommune – her og i andre kommuner i landet.

- Vi ønsker et skelsættende nyt samarbejde mellem på den ene side frivillige organisationer og på den anden side det offentlige sundhedsvæsen, sagde Henning Dyremose bl.a.

Læs pressemeddelelse fra Have Kommunikation med mere om aftalen mellem Hjerteforeningen, Børnehjertefonden og Holstebro Kommune.

Fra underskrivelsen af aftalen i byrådssalen i Holstebro ses bagest fra venstre Holstebros kommunaldirektør, Lars Møller, 2. viceborgmester Arne Lægaard og formanden for Børnehjertefonden, Henning Dyremose. Forrest fra venstre direktør for Hjerteforeningen, Inge Vestbo, borgmester H. C. Østerby og formanden for Hjerteforeningen, Henrik Steen Hansen.

Mest Læste

Annonce