Fælles vision mod ulvetimen

08/02/2012 13:44

Karsten Peier

Nyt SFH-koncept med masser af foreningsidræt starter i Nr. Felding i det nye skoleår

”Meget mere idræt til samme pris. Et tilbud til moderne børnefamilier om at undgå ulvetimen. Et nyt initiativ til at headhunte frivillige ledere i foreningerne. Basalt set handler det om, at skolen og de frivillige foreninger udligner konkurrencen imellem sig og tænker innovativt for at styrke kvaliteten af de pædagogiske og frivillige ressourcer. DIF og DGI er særdeles positive og nysgerrige over for det nye projekt og er inviteret til et tæt samarbejde omkring det. Det pædagogiske team, skolebestyrelsen og det lokale foreningsliv ser det som en oplagt mulighed for et tværfagligt kompetenceløft, idet projektet inkluderer efter- og videreuddannelse til det pædagogiske personale og foreningslederne”.

Det er nogle af de ord, som skoleleder på Nr. Felding Skole, Jette Lund, skolebestyrelsesformand Niels Haunstrup og formanden for Nr. Felding GIF, Per E. Østergård, sætter på det projekt, som de sammen har udviklet præmisserne for helt i tråd med Holstebro Kommunes visioner. Forenings-SFH er titlen på projektet, der skal køre som et forsøg i 2 år. Flere kommuner har allerede vist interesse for på sigt at kunne tilbyde samme koncept.

Som det antydes i titlen på projektet, lægges der op til, at idrætsforeningerne i Nr. Felding efter skoletid i samarbejde med skolens SFH udbyder et pasningstilbud til eleverne, svarende til de betingelser, der er i de traditionelle skolefritidsordninger. Grundtanken i konceptet er, at der sker en optimering af skolens SFH og foreningens faciliteter, hvor formålet er at få mere idræt implanteret i børnenes hverdag.

Et godt tilbud til moderne børnefamilier
Nr. Felding Skole har i dag 185 elever, hvoraf 110 fra 0.-4. kl. er tilknyttet Skolefritidshjem. Det er skolens leder, Jette Lund, der har fostret ideen til Forenings-SFH.

- Helt konkret: Når forældrene kommer hjem fra arbejde, starter ”ulvetimen”, hvor mange ting skal klares i løbet af meget kort tid. Hvis børnene med foreningernes hjælp har overstået deres idrætsaktiviteter i løbet af eftermiddagen, bliver der mere ro i hele familien. Så har forældrene måske også selv mere overskud til at deltage i aktiviteter i foreningerne - til gavn for begge parter og for lokalsamfundet som helhed, understreger Jette Lund.

Hun peger på, at Forenings-SFH også kan være et kvalificeret bud på inklusionstanken, fordi det pædagogiske ansvar kombineres med de frivillige lederes kompetencer.

- Endvidere er det jo dokumenteret, at daglig idræt og motion højner fagligheden i skolen, siger Jette Lund.

Nr. Felding Skole har for øjeblikket en stilling som ny SFH-leder i opslag. I det lægger man netop vægt på de kvaliteter, der skal til for at føre Forenings- SFH ud i praktisk virkelighed.

Flere frivillige ledere, flere medlemmer og flere familier
Nr. Felding GIF er ”paraplyorganisation” for idrætsforeningerne i området, der har i alt ca. 450 medlemmer. Formanden, Per E. Østergård, ser også i Forenings-SFH store perspektiver for foreningerne og for hele lokalsamfundet.

- I Nr. Felding som de fleste andre steder er det svært at skaffe frivillige ledere i foreningerne. Med den pædagogiske opbakning fra skolen, en beskeden aflønning af de frivillige og en tilknyttet lederuddannelse, der er lagt op til i projektet, tror vi på, at vi har en god ”gulerod” til at få flere ledere i vores foreninger. En del mennesker har flexordninger, er hjemme om eftermiddagen og har muligheden for at virke i Forenings-SFH, og vi forestiller os også, at det vil være en spændende udfordring for f.eks. unge i 10. klasse, siger Per E. Østergård.

Og han tilføjer:
- I og med, at skoleeleverne aktiveres i idræt om eftermiddagen, håber vi på, at både de unge og deres forældre får deres vante gang i vores foreninger. Vi får fuld udnyttelse af vores idrætsfaciliteter. Hvis vi skal have vores lokalsamfund til at fungere også på længere sigt, er det nødvendigt, at vi alle arbejder sammen. Nye familier ser på, hvilke tilbud der er i det område, hvor de har planer om at slå sig ned. Og hvis tilbuddene er gode, ja, så får vi også flere til at bosætte sig i Nr. Felding, siger Per Østergaard.

Driftsmæssigt er Forenings-SFH udgiftsneutral. Denne form for foreningsbaseret skolefritidsordning er den første af sin art i landet.

Mest Læste

Annonce