Frivillige føler sig værdsat

17/10/2012 14:20

Karsten Peier

På plejecentrene i Holstebro Kommune har både beboere, personale og de frivillige selv stor glæde af indsatsen ”Det giver livet værdi, når der er brug for min hjælp.” Sådan lyder én af flere konklusioner på et udviklingsprojekt, som frivillige og plejecentrene i Holstebro Kommune arbejder sammen om.

De frivillige mærker, at de er velkomne, og de får stor anerkendelse for deres indsats fra både ledelse, personale og beboere. Denne anerkendelse og tilfredshed er hele indsatsen værd og giver grobund for den mangfoldighed af aktiviteter, som de frivillige sætter i gang.

2 timers frivilligt arbejde om måneden gør en forskel

- Vi er blevet endnu mere opmærksomme på, hvor vi kan bruge frivillige, men også hvor gerne frivillige vil bruges, siger leder af Sevel Alderdomshjem, Asta Bæk.

Projektet har for Sevel Alderdomshjem ført til, at der søges nye frivillige – blot for nogle timer om måneden. Frivillig Else Kallmeyer har tidligere haft sin mor på Sevel Alderdomshjem, og hun er fortsat som frivillig.

- Det giver mig glæde, hver gang jeg kan glæde andre. Uanset om man er ung eller ældre, kan to timers frivilligt arbejde en gang imellem gøre en stor forskel – ikke kun for dem man hjælper, men også for én selv, siger Else Kallmeyer.

Også på Bakkebo i Vinderup gør to timer om måneden en forskel. Efter ideer fra medarbejderne på plejecentret har Bakkebos Vennekreds arrangeret informationseftermiddag, hvor 28 nye frivillige mødte op for at høre nærmere. 

- Blandt de 28 har en række nu sagt ja til at møde én gang om måneden i en god times tid til kaffe og hygge med de ældre på Bakkebo, og seks har sagt ja til at køre ture med ældre i elkørestole, som Vennekredsen har skaffet, fortæller formand for Bakkebos Vennekreds, Helge Weis.

Stadig større betydning

Ældresektoren har en lang tradition for vennekredse og venneforeninger på plejecentrene. Udflugter, foredrag og hyggeeftermiddage er blot nogle af de mange arrangementer, de sætter i gang og afholder. Holstebro Kommune ville med det netop afsluttede udviklingsprojekt understøtte det frivillige arbejde endnu mere i tæt dialog med de mange frivillige.

- De frivillige yder et fantastisk stykke arbejde og har en stor betydning i plejeboligerne. Deres betydning bliver ikke mindre vigtig i fremtiden, hvor vi står med store økonomiske udfordringer og derfor må tænke på alternative løsninger for at bevare vores velfærdssamfund, siger formanden for byrådets Social- og Sundhedsudvalg, Anne Lise Holst Jensen.

Projektet har ført til nye faglige input for frivillige, besøg på tværs af vennekredse og større fokus på, hvordan frivillige og medarbejdere kan indgå i endnu mere dialog i hverdagen. Det er bl.a. vigtigt, at det er tydeligt for alle, hvad der er medarbejdernes opgaver, og hvor de frivillige kan træde til. Og så skal frivillige og personale kende hinanden. Efter ønske fra flere frivillige bliver det nu mere tydeligt med det fælles ”frivillig-skilt”, som frivillige nu tilbydes at bære, når de færdes i plejeboligerne.

Frivillige, medarbejdere og ledere på Sevel Alderdomshjem, Plejeboligerne Mellemtoft, Ulfborg Aktiv Center, Plejeboligerne Birkehøj, Pensionistcentret Bakkebo har deltaget i projektet.

Mest Læste

Annonce