VIA og Holstebro Kommune er gået sammen om at bygge nyt uddannelsescenter.

Holstebro indgår unikt sundhedssamarbejde med VIA

Ledelse

27/02/2015 08:59

Nick Allentoft

KL roser nyt sundhedscenter i Holstebro, hvor en stor del af kommunens borgere vil møde det ”nære sundhedsvæsen” i samme bygning, som studerende og undervisere på VIA University College’s sundhedsfaglige uddannelser holder til. Ifølge kommunalforsker er samarbejdet mellem en kommune og en videregående uddannelse om bl.a. rehabilitering og genoptræning unikt i dansk sammenhæng

Fredag den 27. februar indvier Holstebro Kommune og VIA University College Center for Læring og Træning. Centret er et led i kommunes arbejde med at styrke det nære sundhedsvæsen.

”I fremtiden vil 90 % af vores borgeres kontakt med sundhedsvæsenet være med Holstebro Kommune. Det kræver nye løsninger og udnyttelse af ressourcer. Når vores medarbejdere fysisk kommer under samme tag som VIAs sundhedsuddannelser, kan vi udnytte den viden, VIAs forskere og undervisere har,” siger borgmester i Holstebro H.C. Østerby (A).

Fælles hus unikt i Danmark

Ingen andre steder i Danmark har en kommune og en uddannelsesinstitution et så tæt samarbejde, at man bygger et fælles hus.

”Jeg har aldrig hørt om lignende eksempler, men det er fornuftigt, at kommuner og uddannelsesinstitutioner samarbejder,” siger forskningsleder på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Roger Buch.

Center for Læring og Træning rummer en række træningslokaler og fleksible auditorier.

’Metodecenter for velfærd’ er en vigtig del af centret. Dette forskningscenter, der er stiftet af kommunen og VIA i fællesskab, udvikler nye indsatser og behandlingsmetoder. Det åbnede i 2014.

Forskning skal lette det økonomiske pres

”Presset på den kommunale økonomi forsvinder ikke, og jeg er derfor glad for, at forskere fra VIA skal samarbejde med kommunen og andre parter om at finde nye løsninger på vores sundhedsudfordringer,” siger borgmester H.C. Østerby.

Chefkonsulent i KL, Steen Rank Petersen, kender ikke til lignende samarbejder på forskningsområdet.

”Det har indtil nu primært været universiteterne. Men vi forventer, at professionshøjskolerne vil spille en større rolle fremover,” siger Steen Rank Petersen.

Leder af VIAs Campus i Holstebro, Pia Hingebjerg, understreger, at det nye hus også er til gavn for VIAs studerende.

”Vi får mulighed for at arbejde endnu mere praksisnært i vores sundhedsuddannelser - fx ergoterapeut og sygeplejerskeuddannelsen. Når de studerende arbejder side om side med kommunens medarbejdere, spiller læringen sammen med faglig praksis. Det kommer borgerne til gavn,” siger Pia Hingebjerg.

Fakta VIA University College

 • Danmarks største professionshøjskole
 • Mere end 40 uddannelser
 • 19.000 studerende
 • Har campusser i syv byer i den midtjyske region: Holstebro, Viborg, Silkeborg, Herning, Horsens, Randers og Aarhus
 • Uddannelser på Campus Holstebro:
  • Sygeplejerske
  • Fysioterapeut
  • Ergoterapeut
  • Socialrådgiver
  • Pædagog
  • Bygningskonstruktør

Holstebro Kommune

 • ’Hovedstad’ i Nordvestjylland
 • 57.500 indbyggere
 • Borgmester: H.C. Østerby (A), viceborgmestre: Ulla Tørnæs (V) og Torben Gudiksen (B)

Mest Læste

Annonce