Holstebro Kommune ændrer tilbud om træning

01/10/2012 13:34

Karsten Peier

”Vi vil klare os selv” styrkes på bekostning af holdtræning for borgere i plejeboliger Holstebro Kommune har hidtil haft bl.a. to tilbud om rehabiliterende træning for at gøre borgerne mest muligt selvhjulpne. Nu ophører det ene for at styrke det andet tilbud, som har vist sig at have langt den største effekt.

Et af de to tilbud er ”Vi vil klare os selv”. Det handler om straks at tilbyde borgere træning, når de henvender sig til kommunen første gang for at søge om hjælp til f.eks. personlig pleje.

- Hjælpen sættes i gang samtidig med tilbuddet om træning. Det har vist sig, at mange borgere efter nogen tid igen har kunnet klare sig uden hjælp og altså klare sig selv, siger rehabiliteringschef i Holstebro Kommune, Lene Holm.

Kommunal holdtræning ophører

Et andet tilbud har været holdtræning til borgere, der bor i plejeboliger. Holdtræningen har været tilbudt som kommunal vederlagsfri fysioterapi.

- Denne træning har ikke haft samme gode virkning som ”Vi vil klare os selv”. Desuden er tilbuddet på bedste vis dækket af privat praktiserende fysioterapeuter. Derfor ophører den kommunale holdtræning i plejeboligerne. De personaleressourcer, der er anvendt på holdtræningen, vil vi i stedet anvende til ”Vi vil klare os selv”, der dermed styrkes. Det er der et stort behov for, da der er så stor efterspørgsel på denne indsats, at der er opstået ventetid. Og det er problematisk. Dels kan noget af potentialet i træningen forsvinde i ventetiden. Dels forlænger det den periode, hvor borgeren har behov for hjælp - til gene for både borgeren selv og den kommunale økonomi, siger Lene Holm.

Midler til tilbud, der gør mest gavn

Formanden for byrådets Social- og Sundhedsudvalg, Anne Lise Holst Jensen, understreger, at kommunen naturligvis gerne vil give borgerne de bedst mulige træningstilbud, så de kan blive mest muligt selvhjulpne.

- Derfor er det vigtigt, at vi prioriterer de midler, vi har på området, derhen hvor de gør mest gavn. Det er baggrunden for, at vi har ændret vores tilbud om træning, siger hun.
 

Mest Læste

Annonce