Holstebro Kommune er mest kendt

28/02/2013 13:32

Karsten Peier

Kendskabet til Holstebro er øget markant, viser omdømmeanalyse Kendskabet til Holstebro er steget siden 2011. Holstebro er den kommune, som bliver nævnt flest gange. Kommunen har et stigende image som kultur-, handels-, uddannelses-, natur- og sportskommune. Og Holstebro skaber positive associationer hos danskerne.

Det er nogle af konklusionerne i en omdømmeanalyse, som analyseinstituttet Epinion har gennemført for Holstebro Kommune i januar 2013. En lignende analyse blev lavet i 2011. Analysen i år er gennemført på bagkant af Spejdernes Lejr i uge 30 i 2012 og den massive omtale, som Holstebro fik i den forbindelse.

Omdømmeanalysen bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af danskerne. I analysen er der gennemført 1.304 interviews, heraf 612 i Region Midtjylland og 153 i Holstebro Kommune.

Holstebro Kommune er nummer et

Ifølge analysen er Holstebro den kommune i analysen, der blive nævnt flest gange, når de spurgte bliver bedt om at nævne kommuner i Vestjylland syd for Limfjorden. I undersøgelsen i 2011 lå Holstebro som den fjerde mest nævnte kommune.

Analysen viser også, at otte ud af 10 borgere i Region Midtjylland har besøgt Holstebro Kommune, og mere end halvdelen af de danskere, der bor uden for Region Midtjylland, har været på besøg i kommunen.

Holstebro har en stærk og positiv profil

Det er ikke kun det overordnede kendskab til Holstebro Kommune, der er stigende. Befolkningens kendskab til, hvad der kendetegner kommunen, ser ud til at være steget markant de seneste 2 år. Flere af de spurgte i analysen i 2013 end i den tilsvarende i 2011 har svaret, at de forbinder Holstebro Kommune med eksempelvis kultur, handel og sport.

Kommunen har i den seneste analyse også fået et stærkere image i forhold til uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser og dermed en bredere profil. For første gang har de spurgte fået spørgsmål, om deres associationer om Holstebro er positive eller negative. Langt den overvejende del er positive. Det vil sige, at Holstebro Kommune generelt forbindes med noget godt.

I analysen betegner borgerne i Holstebro Kommune selv kommunen som smuk, charmerende, spændende, naturlig, nede på jorden og som god værdi for pengene.

Holstebro et godt sted at bo

Omdømmeanalysen er et led i bestræbelserne på at styrke bosætningen i Holstebro Kommune. Den viden, der er indhentet i analysen, skal bl.a. bruges til at føre kommunens nye bosætningsstrategi ud i livet.

Analysen viser, hvad der har betydning for bosætning. F. eks. vurderes det, at trygge forhold for børn, muligheder for uddannelse og kulturelle tilbud har stor betydning i den sammenhæng. Netop på disse områder vurderer deltagerne i undersøgelsen, at Holstebro Kommune har meget at byde på. Særligt holstebroerne selv vurderer kommunen positivt.

Borgmester H. C. Østerby er meget tilfreds med resultaterne i omdømmeanalysen.

- Vi kan f.eks. se, at Spejdernes Lejr 2012, der samlede 37.000 spejdere og trak en masse andre gæster til vores område, i den grad har øget danskernes kendskab til og positive vibrationer over for Holstebro. Derfor vil vi også fremover byde ind på at være vært for store folkelige begivenheder. De trækker mange spor efter sig - også på det lange sigt, siger H. C. Østerby.

Mest Læste

Annonce