Holstebro Kommune og DGI-Vestjylland på fælles mission

31/08/2012 10:37

Karsten Peier

Partnerskabsaftale skal videreudvikle idræts- og sundhedstilbuddene til borgerne i hele kommunen.

- Aftalen er en naturlig opfølgning på det gode og tætte samarbejde, vi har haft med DGI Vestjylland i en lang årrække. I takt med, at der bliver arbejdet med aftalens indsats- og udviklingsområder, forventer vi at se flere og flere borgere blive og forblive idræts- og motionsaktive og dermed bidrage til den almene sundhed og livskvalitet i kommunen, siger formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Thomas Danielsen.

På tværs

Ideen i partnerskabsaftalen bygger bl.a. på et tværgående samarbejde imellem kommunens forvaltningsområder - Kultur og Sundhed, Teknik og Miljø, Børn og Unge og Social og Arbejdsmarked. Kombineret med DGI´s ekspertise i at involvere foreninger og frivillige skal der skabes nye muligheder for borgernes deltagelse i engagerede fællesskaber, hvor der er fokus på sundhed og bevægelse i moderne og attraktive idrætsfaciliteter.

Nye projekter og en styrkelse af kendte aktiviteter inden for idræt og sundhed er målet for den fælles styregruppe, som består af repræsentanter fra kommunen og DGI-Vestjylland.

- Med aftalen intensiverer vi samarbejdet på tværs af mange forskellige afdelinger i kommunen og i det frivillige foreningsarbejde. Vi vil udvikle attraktive muligheder for alle borgergrupper, så motion, idræt og fællesskab bliver en naturlig del af hverdagen. Frivillige foreningsledere kan ikke alene leve op til de hurtigt skiftende behov og ønsker, men ved intensivt samarbejde med kommunen kan det frivillige foreningsarbejde løfte store opgaver - til gavn for borgerne og til glæde for de frivillige, siger formanden for DGI-Vestjylland, Hans Laurids Pedersen.

Det skal der bl.a. arbejdes med

I partnerskabet skal der arbejdes målrettet med særlige indsatsområder, f.eks.:

I fem-syv byer i kommunen vil der i foreninger og idrætshaller blive sat gang i motions- og aktivitetstilbud til unge og voksne, der er i risikogruppen for at udvikle overvægt. Desuden vil der blive lavet kost-, alkohol- og trivselspolitikker.
Et pilotprojekt i Nr. Felding, hvor skolen, DGI og den lokale idrætsforening samarbejder, skal styrke børns faglighed og trivsel igennem idræt, leg og bevægelse som en integreret del af undervisningen.
I og omkring idrætshallerne udvikles idræts- og motionstilbud i dag- og aftentimer til alle borgere, men særligt til borgere, der normalt ikke motionerer. Ideer til denne del af aftalen er bl.a. DGI-løbeskoler og Sport2go, som er et fleksibelt idrætstilbud til teenagere.
Holstebro Kommune indsamler fakta om foreningernes udbud af motions-, idræts- og fritidstilbud. De gøres tilgængelige for foreninger og ikke mindst nye borgere i kommunen. Det er med til at skabe grundlag for at udvikle eksisterende foreninger og etablere nye foreninger.

Mest Læste

Annonce