Holstebro siger nej tak til at deltage i kontanthjælpsprojekt

04/09/2012 12:27

Karsten Peier

- Alt for bureaukratisk og ufleksibelt, siger Arbejdsmarkedsudvalget om projekt ”Brug for alle” Arbejdsmarkedsudvalget i Holstebro Kommune har besluttet at sige nej tak til at indgå i Arbejdsmarkedsstyrelsens nye projekt ”Brug for alle”. Udvalgets begrundelse er, at det er alt for bureaukratisk og ufleksibelt.

”Brug for alle” har fokus på den svageste gruppe af kontanthjælpsmodtagere, som ud over ledighed har så store problemer, at de hverken kan arbejde eller deltage i aktivering. Indtil videre er næsten samtlige landets kommuner gået med i forsøgsprojektet, men nu vælger Holstebro altså at trække sig ud. Det beløb, som Holstebro Kommune ville få ved at gå med i projektet ”Brug for alle”, er på 963.000 kr.

Baggrunden for Arbejdsmarkedsstyrelsens initiativ er, at antallet af passive ledige på kontanthjælp er steget på landsplan og udgør 22 pct. af det samlede antal kontanthjælpsmodtagere. Det svarer til 1,1 pct. af arbejdsstyrken. I Holstebro Kommune udgør antallet 16 pct. Det svarer til 0,6 pct. af arbejdsstyrken.

- Vi sætter pris på, at staten sætter fokus på de svageste ledige, og at der afsættes centrale midler til en indsats. Men i Holstebro Kommune oplever vi det demotiverende, at de kommuner, der har flest passive ledige, modtager flest statslige midler, mens en kommune som Holstebro, der i høj grad har levet op til lovens ånd med få passive ledige, får færre midler. Her i kommunen har vi placeret flere ledige i en indsatsgruppe, hvor de tilbydes en aktiv indsats. Den tildeles der ikke flere statslige midler til, siger formanden for Arbejdsmarkedsudvalget, Lars Stampe.

Fortsætter med at
udvikle indsatsen

Han understreger, at Holstebro Kommune allerede en tid har været i fuld gang med at lave planer for job eller uddannelse for de svageste ledige.

- Vi vil fortsætte med at udvikle indsatsen. Men hvis vi skal have tildelt statslige midler, skal vi anvende en alt for bureaukratisk, statsligt tænkt model med meget faste krav til registreringer, tværfaglige teams og opfølgninger, der gælder for hele målgruppen uanset behov. Det er simpelthen for ufleksibelt. Pengene vil i alt for høj grad gå til administration og ikke til at bringe borgere tættere på arbejdsmarkedet. Derfor takker vi nej. Vi har brug for at afprøve nye metoder for at sikre, at der skabes plads til flere på kanten af arbejdsmarkedet. Men det ærgrer mig, at de statslige midler omfatter en så bureaukratisk og stiv model, at det efter vores vurdering ikke er relevant at gå ind i den, siger Lars Stampe.

Han tilføjer, at det også er uklart, hvad der skal følge efter projektet ”Brug for alle”. I finanslovsforslaget for 2013 ”På vej mod et stærkere Danmark” fremgår det, at en særlig ungeindsats og uddannelsesløft for ledige bl.a. skal finansieres gennem en reduktion af driftsloftet over de kommunale aktiveringsudgifter.

Mest Læste

Annonce