Mejrup Skole i internationalt partnerskab

22/8/12 12:17

Karsten Peier

Lærere på Mejrup Skole i Holstebro samarbejder med kolleger i andre europæiske lande.

De seneste to år har Mejrup Skole deltaget i et internationalt partnerskab med skoler i syv andre europæiske lande. I partnerskabet har lærere fra Mejrup Skoles mellemtrin planlagt undervisningsforløb med lærere fra Tyrkiet, Ungarn, Spanien, Grækenland, England, Nordirland og Finland. Titlen på partnerskabet er ”Culture - a Chance for Connection”.

Nu er Mejrup Skole udpeget til at deltage i endnu et internationalt partnerskab med skoler fra Frankrig, Polen, Kroatien, Tyrkiet, Bulgarien, Spanien, Nordirland og Italien. Det drejer sig om samarbejde mellem lærere i indskolingen.

Rundt i Europa

Den konkrete planlægning af undervisningen lærerne imellem foregår på møder, der holdes rundt på skolerne i de deltagende lande.

- I det projekt, der har kørt i de seneste to år, har samtlige lærere fra skolens mellemtrin været rundt i Europa på planlægningsbesøg. To-fire lærere rejser sammen og er typisk af sted fra torsdag til mandag. Ud over skolebesøg og planlægning af kommende fællesprojekter er lærerne på udflugter i lokalområdet, hvor de ser på kultur og seværdigheder, som er særegne for netop dette område, fortæller skoleinspektør på Mejrup Skole, Lars Eg Nørmark.

Undervisningsprojekterne munder ud i et produkt, og det fælles sprog er engelsk. De enkelte lande udveksler produkterne imellem hinanden - enten via internettet eller fysisk. På den måde lærer eleverne om at være barn i et andet land.

Inspiration og ny energi

- Lærerne har været meget glade for denne mulighed for at komme ud og opleve mangfoldigheden i forskellige europæiske skoler. Det giver inspiration og ny energi. Båret af begejstringen for at deltage i det første projekt søgte vi i foråret i år om at deltage i endnu et skolepartnerskab - ”European Pupils - close together” - som er for lærere i indskolingen. Vi er glade for også at være godkendt til dette projekt, og Mejrup Skole skal den 25.-29. oktober være vært for det første planlægningsmøde for lærere fra de deltagende skoler, siger Lars Eg Nørmark.

I Danmark er det Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, der godkender skolerne deltagelse i de såkaldte Comenius-projekter. Til et to-årigt projekt modtager Mejrup Skole 22.000 EURO, der er finansieret af EU under ”Programmet for Livslang Læring”.

Annonce