Mere viden og øget tværfagligt samarbejde om dobbeltbelastede borgere

15/04/2013 12:12

Karsten Peier

Medarbejdere i Holstebro Kommune opkvalificeres til en mere målrettet indsats.

Flere og flere borgere, der kommer i kontakt med Socialafdelingen i Holstebro Kommune, er ”dobbeltbelastede”. Det vil sige borgere, der har både psykiatriske problemer og problemer med misbrug. For at give disse borgere den bedst mulige hjælp kræver det hos medarbejdere i kommunen både viden om begge områder og øget samarbejde på tværs af fag.

Netop for at sikre et fælles kendskab til den nyeste viden og styrke det tværfaglige samarbejde deltager i alt 35 medarbejdere fra myndighedsafdelingen, Forsorgshjemmet Skovvang og Socialpsykiatrien i et seminar den 16. og 17. april. Seminaret ledes af Steen Guldager, der med baggrund som selvstændig konsulent har stor viden om og erfaring med dobbeltbelastede borgere.

Mere effektivt og sammenhængende
Faglig leder og socialrådgiver i kommunens Socialafdeling, Helle Foged, forventer sig meget af den opkvalificering af medarbejdere, som seminaret skal resultere i.

- Hvis vi som kommune skal kunne yde en tværfaglig, helhedsorienteret og målrettet indsats til denne gruppe af borgere, skal vi blive dygtigere til at udrede de problemer, de har, og implementere ny viden i behandlingen. Med øget fokus på området vil vi opnå, at borgere, der har både psykiatriske problemer og problemer med misbrug får en mere effektiv og sammenhængende behandling, siger Helle Foged.

Gode grunde til øget fokus
Konsulent Steen Guldager understreger, at der er en række gode grunde til øget fokus på indsatsen for dobbeltbelastede borgere. Bl.a.:

- Det er borgere, der ofte lider meget, fordi de belastes af både deres psykiatriske lidelser og følgerne af misbrug. De falder ofte mellem flere stole: Misbrugsbehandlingen har svært ved at behandle dem på grund af deres psykiatriske lidelser, og f.eks. socialpsykiatrien og de privat praktiserende læger har svært ved at arbejde med de psykiatriske lidelser på grund af misbruget. Og det er en gruppe af borgere, der kræver mange ressourcer af samfundet, både kommuner (f.eks. misbrugsbehandling og socialpsykiatri), regioner (f.eks. behandlingspsykiatri og sygehuse) og politi og kriminalforsorg, da en del af denne gruppe borgere også har begået kriminalitet og vold, siger Steen Guldager.

Og han tilføjer:

- I vid udstrækning har vi hidtil organiseret samfundet, herunder de kommunale tilbud, i ”siloer”. Det gør behandlingen af mennesker med sammenvævede lidelser unødigt stiv, besværlig, omkostningstung og ineffektiv. Det betyder, at borgerne let oplever stor fremmedgørelse i de forskellige instanser, og det frustrerer medarbejderne dér. Ud over en mere effektiv og sammenhængende behandling kan øget fokus på området spare mange ressourcer på tværs af kommune, region, stat og civilsamfund.

Højt fagligt niveau
Formanden for byrådets Social- og Sundhedsudvalg, Anne Lise Holst Jensen, er meget tilfreds med, at Socialafdelingen sætter fokus på gruppen af dobbeltbelastede borgere.

- Denne gruppe af borgere har meget komplekse problemer. Derfor er det vigtigt, at der er særligt fokus på den tværfaglige indsats. Med den nyeste viden på området, som medarbejderne får på seminaret, er de fortsat i stand til at løse opgaverne på et højt fagligt niveau, siger Anne Lise Holst Jensen.

Mest Læste

Annonce