Naur-Sir Skole er in som udeskole

Politik

12/09/2014

Suleman Haider

Skolen er udvalgt som demonstrations-udeskole for andre skoler i hele landet. Naur-Sir Skole er udvalgt som 1 ud af blot 15 demonstrations-udeskoler i Danmark. Dermed bliver den en foregangsskole for, hvordan skoler i hele landet kan arbejde med udeskole.

Med udeskole rykker undervisningen ud af det traditionelle klasseværelse til andre læringsarenaer, som er valgt, fordi de kan være med til at skabe spændende læreprocesser og ny viden. Undervisningen bliver sat i relation til natur, kultur og samfund. Det kan være i skolegården, på sportspladsen, i skoven, på et museum, på en virksomhed eller hos den lokale købmand.

Mere varieret og interessant undervisning

Med projektet skal Naur Sir skole være med til at vise, hvilken betydning udeskole har for børns fysiske aktivitet, læring, sociale relationer og trivsel i danske skoler. Formålet er at gøre undervisningen mere interessant og varieret, og der er særlig fokus på, at eleverne skal være undersøgende og aktive i egen læreproces.

På Naur-Sir Skole glæder de over at være blandt de få udvalgte foregangsskoler.

- Det er altid en dejlig fornemmelse at få påskønnelse og ros, for det vi gør. Og vi er stolte over at være blandt de 15 udvalgte demonstrations-skoler, siger skoleleder Marianne Fløe Hestbjerg.

En stor udfordring

Naur-Sir Skole har praktiseret udeskole de sidste 4 år. Som demonstrations-skole skal den beskrive, hvad den har gjort og gør som udeskole og fortælle om sine erfaringer. Og i samarbejde med en ekspert skal skolen udvide sine aktiviteter som udeskole.

- Det er en stor udfordring, for udeskole er andet end bare at indføre mere bevægelse i skoletiden og tage undervisningen med ud i skoven. Vi skal også bringe vore museer, butikker, byggepladser og andre steder i vores lokalsamfund ind i undervisningen, forklarer skolelederen.

Kommer alle til gavn

Hun glæder sig til forløbet, og til at skolen bliver en del af et netværk, hvor demonstrations-skolerne kan dele viden og lære af hinandens initiativer og erfaringer. Og hun er ikke i tvivl om, at det kommer til at gavne skolen.

- Eleverne får endnu dygtigere lærere og pædagoger. Krop og bevægelse bliver en større del af undervisningen. Og der bliver flere og bedre måder at lære på, fortæller Marianne Fløe Hestbjerg.

Et af folkeskolereformens formål er at bringe mere praksis og virkelighed ind i undervisningen. Det er projektet med demonstrations-skoler medvirkende til. Naur-Sir og de 14 andre udeskolers erfaringer skal i første omgang gives videre til 50 andre skoler i løbet af 2015/16 og derefter til alle landets skoler.

Undervisningsministeriet og Miljøministeriet har afsat i alt 10,5 mio. kroner til projektet. De første 15 demonstrations-skoler får hjælp i form af bl.a. viden, gode eksempler og vejledning til, hvordan man kommer i gang, og hvordan man inddrager lokalområdet.

 

Mest Læste

Annonce