Nordvestjyske kommuner vil samarbejde om tilsyn

05/09/2012 11:22

Karsten Peier

Lemvig, Struer, Holstebro og Ringkøbing-Skjern foreslår fælles tilsyn med botilbud og opholdssteder Borgmestrene i Lemvig, Struer, Holstebro og Ringkøbing-Skjern kommuner lægger nu op til et samarbejde om tilsyn og godkendelse af botilbud, opholdssteder og anbringelser i familiepleje.

De fire borgmestre foreslår, at de tilsynsførende fra de fire kommuner fremover skal deltage i hinandens uanmeldte tilsyn, udvikle fælles metoder og styrke fagligheden yderligere. Forslaget skal nu behandles politisk i de fire kommuner.

- Det er et højaktuelt emne, vi forholder os til. Vi har gennem lang tid kunnet følge en række alvorlige sager i pressen, hvor kommuners tilsynsførende og sagsbehandlere ikke har opdaget eller handlet rettidigt i forhold til børn, unge og voksne, der har levet under ulykkelige og ulovlige forhold på deres anbringelsessted. Det fordrer af os, at vi ser vores løsning af opgaverne efter i sømmene, siger Holstebros borgmester, H.C. Østerby.

Han understreger, at forslaget om at etablere samarbejdet på dette tidspunkt ikke skyldes kritisable forhold i de fire kommuner.

Ønsker ikke central tilsynsenhed

Lemvigs borgmester, Erik Flyvholm, uddyber forslaget:

- Ministerierne og landspolitikerne ønsker en større grad af uvildighed og en øget kvalitet i tilsynet, og det er blevet foreslået at flytte opgaven fra kommunerne til en central, statslig tilsynsenhed. Det ønsker vi ikke. Kommunerne og borgerne har brug for, at tilsynets specialviden og faglighed forbliver i den lokale kommune. Vi ønsker derfor at imødekomme ønsket om øget uvildighed, bredere faglige miljøer og øget kvalitet i tilsynet ved at samarbejde på tværs af kommuner, siger han.

De fire borgmestre er bekymrede for at flytte tilsynet væk fra kommunerne. Kommunen skal føre et generelt tilsyn med det enkelte tilbud, men den enkelte kommunale sagsbehandler skal også føre individuelt tilsyn med den borger, der får en plads i et døgntilbud.

Struers borgmester, Niels Viggo Lynghøj, siger:

- Problemerne, som vi har læst om i pressen, skyldes ofte, at de to former for tilsyn ikke hænger så tæt sammen, som de bør. Derfor kan vi ikke bifalde, at tilsynene opdeles yderligere mellem en central enhed og den enkelte kommune. Vi har tværtimod brug for, at tilsynene koordineres bedre lokalt, og det kan vores tværkommunale tilsyn understøtte, siger han.

Ministeren inviteres til møde

De fire kommuner vil nu sende samarbejdsmodellen til socialminister Karen Hækkerup, så den kan indgå som grundlag for de videre drøftelser om lovændringer i forhold til tilsyn. Desuden inviteres ministeren til et møde om tilsynssamarbejdet.

Ringkøbing-Skjern Kommunes borgmester, Iver Enevoldsen, er optimistisk:

- Jeg tror, at ministeren kan se det hensigtsmæssige i både at styrke tilsynet og at lade opgaven forblive i kommunerne, siger han.

Mest Læste

Annonce