Projekt for de yngste børns sproglige udvikling

23/08/2012 13:58

Karsten Peier

Kommune sætter ind med ny ”minisprogpakke” til alle 0-3-årige Jo mere og jo tidligere børn får stimuleret deres sproglige udvikling, des bedre muligheder har de for at klare sig godt senere – i børnehaven, i skolen, under uddannelsen og på arbejdsmarkedet.

Derfor har Holstebro Kommune udviklet ”Minisprogpakken”, som er rettet mod alle 0-3-årige i kommunen. Tidligere har kommunen sat ind med målrettet sprogstimulering til tosprogede børn. Men det er helt nyt med en sprogpakke, der omfatter alle de mindste børn.

Udvikling gennem leg og læsning

Minisprogpakken indeholder konkrete idéer til, hvordan man fremmer børnenes sproglige udvikling gennem leg og aktiviteter. Det kan være højtlæsning i små grupper og med fokus på udvalgte ord, snak om billeder af fx kroppen, quizzer og andre aktiviteter, der supplerer det at tegne, tage på tur, synge og lege.

- Indholdet i Minisprogpakken inspirerer og gør det nemt at arbejde med børnenes sproglige udvikling. Målet er bl.a. at give børnene et større ordforråd, en bedre forståelse af forskellige begreber og bedre forudsætninger for at tilegne sig det, de ser, læser, hører osv., forklarer tosprogsvejleder Lene Rasmussen.

Hun har udviklet materialet i Minisprogpakken sammen med tosprogsvejleder Joanna Steen og tale-hørelærer Bodil Jørgensen. Forventningen er, at indsatsen også bliver synlig i de sprogvurderinger, der jævnligt foretages af de 0-3-årige.

Minisprogpakken bliver udleveret til alle kommunens ca. 270 dagplejere og til alle daginstitutioner for de nul til treårige. Det sker ved et arrangement i Musikteatret Holstebro tirsdag den 28. august, hvor der også er foredrag ved forfatter og sprogvejleder, Jette Løntoft og Cand. Pæd., Ole Henrik Hansen, der forsker i småbørns sproglige udvikling.

Flere sprogprojekter

Minisprogpakken er blot et af flere tiltag, som Holstebro Kommune er i gang med at føre ud i livet. Et andet stort projekt er ”TIT – tidlig sproglig indsats for tosprogede småbørn”.

TIT gennemføres i partnerskab med Social- og Integrationsministeriet, der støtter indsatsen med 1 mio. kr. Projektet er tværfagligt med fokus på sprogtilegnelse, forældreinddragelse og overgange fra dagtilbud til skole. Kommunen samarbejder også med Syddansk universitet omkring SPELL – et forskningsprojekt, hvor systematisk læsning implementeres i børnehaverne.

Flere oplysninger
Lene Rasmussen, tosprogsvejleder, tlf. 2044 9724

Mest Læste

Annonce