"Det er positivt, at vi i dag kan tilbyde borgerne én indgang til hjerneskadeområdet via de nye koordinatorer," siger chef for Træning og Visitation, Lene Holm

Sammenhæng og kvalitet til hjerneskadede medborgere

Velfærd

27/04/2015

Mikkel Sarka

Holstebro Kommune markerer den 27. april afslutningen på et projekt, hvis formål har været at forbedre tilbuddene til kommunens borgere med erhvervet hjerneskade. Projektet har blandt andet sikret mere overskuelighed og sammenhæng for medborgerne via koordinatorer, som guider igennem Holstebro Kommunes og hjerneskadeområdets mange tilbud.

I 2011 modtog Holstebro Kommune 1,5 millioner kroner fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til at styrke genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade.

Pengene har været med til at finansiere et tre år langt projekt, der har haft til mål at gøre servicen og tilbuddene på hjerneskadeområdet endnu bedre.

Et af de væsentligste resultater er, at det er lykkes at tilbyde borgere med erhvervet hjerneskade én indgang til kommunen.

Genoptræning og rehabiliteringsforløb på hjerneskadeområdet er ofte kendetegnet ved, at mange fagpersoner, forvaltninger og forskellige sektorer er involveret. Derfor har Holstebro Kommune uddannet koordinatorer, der kan guide borgere med erhvervet hjerneskade gennem de mange tilbud på området og sikre, at forløbene bliver koordineret.

Et løft til alle

Initiativet har gavnet borgere såvel som fagprofessionelle, der samarbejder med personer, som har erhvervet hjerneskade.

- Det er positivt, at vi i dag kan tilbyde borgerne én indgang til hjerneskadeområdet via de nye koordinatorer, siger chef for Træning og Visitation, Lene Holm og fortætter:

- Området er komplekst, og der findes ingen lette løsninger. Men jeg tror på, at en gennemgående medarbejder, der sikrer overskuelighed og sammenhæng for borgerne er en helt rigtig vej at gå.

Udover koordinatorerne har Holstebro Kommune også uddannet 16 nøglepersoner, der kan understøtte de nærmeste kollegaer i at arbejde ud fra en neuro-pædagogisk tilgang, og der er skabt faglige netværk, som skal dele viden, således borgere med erhvervet hjerneskade kan få tilbud af høj faglig kvalitet.

Mest Læste

Annonce