Vil forebygge familiekriser: Flere synlige socialrådgivere i skolen

Velfærd

17/08/2016 09:31

Nick Allentoft

Det giver god mening og mere værdi for familierne, at socialrådgivere er en del af skolernes hverdag, viser erfaringer fra et pilotprojekt i Holstebro Kommune.

Både skoler, elever og forældre giver positive tilbagemeldinger på et pilotprojekt, som blev sat i søen for halvandet år siden for at fremme den tidlige forebyggende indsats hos børn og unge med faglige og sociale problemer samt udfordringer i familien. Derfor ansætter Børn og Unge nu fire nye skolesocialrådgivere og udvider ordningen til flere skoledistrikter.

En velkendt voksen

I projektperioden har tre skoler, Sct. Jørgens Skole, Sønderlandsskolen og Birkelundskolen, været arbejdsplads for kommunens første skolesocialrådgiver, Anita Hove-Olesen.

Velfærdsstat eller velfærdssamfund

Vi har sat velfærd til debat i en tid, hvor kampen mellem velfærdsstat og velfærdssamfund er blevet afgørende for velfærdsmodellens fremtid.

Følg artikler og indlæg på temasiden her

Funktionen sikrer bl.a. hurtigere hjælp og sparring for lærerne, men først og fremmest er skolesocialrådgivere med til at skabe tryghed for eleverne og deres familier, vurderer Rikke Toft, der er sektionsleder i Familiesektion under Børn og Unge.

Det handler i høj grad om at forebygge og holde kontakt til familierne.

- Det er en stor fordel, at Anita befinder sig på skolen som en velkendt voksen, eleverne kan henvende sig direkte til i løbet af skoledagen – også uden forudgående aftale. Med skolesocialrådgiveren som en synlig del af skolens personale bliver det både nemmere og hurtigere for alle parter at vurdere elevernes forskellige problemstillinger og familiens bekymringer - og tilbyde den rette hjælp, siger Rikke Toft.

Hurtig hjælp og brobygger

Det er planen, at ordningen udvides til hele kommunen inden for en periode på to år.

- Skolesocialrådgiverne er en meget vigtig fremskudt funktion på skolerne. Det er blandt andet dér, at familiernes udfordringer bliver synlige. Jeg tror også, det er nemmere for forældrene at tage kontakt og bede om vejledning, når det er til medarbejdere, som er tæt på skolens hverdag”, siger Torben Gudiksen, der er formand for Udvalget for Børn og Unge.

Skolesocialrådgiveren har bl.a. samtaleforløb med elever, samarbejdsmøder for skilsmisseforældre og udarbejder ugeskemaer for familier med brug for hjælp til struktur i hverdagen. Hun har også været tovholder for en del familier, der fik støtte fra flere forskellige tilbud i det offentlige system.

- En del forældre fortæller, at det har været en stor hjælp med en, som kender tilbud og muligheder på tværs af sektorerne, som kan tage med til møder i for eksempel kommunens familiesektion, Statsforvaltningen, til lægen og så videre - og være en støtte både under og efter mødet, siger sektionsleder Rikke Toft.

Hun tilføjer, at skolesocialrådgiveren på den måde også fungerer som en ’socialfaglig brobygger’ mellem skoler og forvaltning, hvilket bidrager til et godt samarbejde og forbedrer kommunikationen mellem de forskellige aktører i barnets og familiens hverdag.

  • Skolesocialrådgiver Anita Hove-Olesen blev ansat 1. februar 2015 i pilotprojektet i midtbyens skoledistrikt
  • Yderligere fire socialrådgivere begynder den 15. august 2016 i skoledistrikterne Holstebro by, Staby, Vemb og Ulfborg som såkaldte ’fremskudte socialrådgivere’
  • Planen er at daginstitutionerne i disse distrikter også bliver del af projektet
  • Den enkelte socialrådgiver tilknyttes 1-2 skoler og områdets dagtilbud bl.a. for at sikre sammenhæng i overgangen fra dagtilbud til skole
  • Specialområdets skoler og daginstitutioner får også tilknyttet en ’fremskudt socialrådgiver’.

 

Mest Læste

Annonce