Cykelprojekt til halv mio var for dyrt

Ledelse

01/11/2013 13:13

Nick Allentoft

Cykelprojekt til 550.000 kr. for 64 medarbejdere var over kanten. Der er tale om et beløb, der overskrider, det kommunen normalt vil bruge på sundhedsfremmende initiativer. Men det er penge, der i forvejen er øremærket til medarbejderkurser, sundhed og forebyggelse.
Det er ikke i orden, at bruge en halv million kroner på et trivselsprojekt for kommunens medarbejdere. Sådan lyder meldingen fra Hvidovres borgmester.   - Jeg tager klart afstand fra den måde, de her penge er brugt på, siger Helle Adelborg:   - Der er tale om en administrativ beslutning, som hverken jeg, som borgmester eller Kommunalbestyrelsen har haft nogen mulighed for at forholde os til, før den blev taget.  Og jeg har bedt om, at der bliver lavet retningslinjer, så det her ikke kommer til at ske igen.   Det er bestemt ikke kutyme i Hvidovre Kommune at bruge 550.000 kr. på et sundhedsfremmende projekt for en gruppe medarbejdere. Det understreger kommunaldirektør Nich Bendtsen:   - Der er helt klart tale om et økonomisk niveau, der ligger langt ud over det, vi normalt vil bruge på sundhedsfremmende initiativer, siger han.   Den udmelding kommer i kølvandet på et trivsels- og sundhedsprojekt for 64 medarbejdere i Hvidovre Kommune, der har givet anledning til debat. Det er især beløbets størrelse på 550.000 kr., og det faktum, at medarbejderne har fået mulighed for at erhverve sig racercykler til halv pris, der har været omdrejningspunkt for kritikken.   - Jeg forstår godt, at man som borger kan blive forarget over en historie om, at en gruppe medarbejdere i kommunen har fået cykler for 264.000 skattekroner. Men sagen – og særligt finansieringen – skal ses i det rigtige lys. Alle forvaltninger og institutioner har penge til personaleudvikling. Vej- og Parkafdelingen har så valgt at bruge deres udviklingspenge på et cykelprojekt. Der er altså ikke tale om, at der er taget penge fra kommunens øvrige service til et trivsels- og sundhedsprojekt for en gruppe medarbejdere, siger kommunaldirektør Nich Bendtsen.   De penge, der er brugt på cykelprojektet består dels af afdelingens egne løn- og kursusmidler. Det betyder, at projektet erstatter de årlige temadage. Og dels af 350.000 kr. fra Kommunens Risikoforum, som er en pulje afsat til forebyggelse. Derudover har medarbejderne selv betalt hver 4.000 kr. – i alt 264.000 kr., som svarer til halvdelen af cyklernes pris. Og så er der indregnet sponsorstøtte for 176.000 kr. i projektet.   Kommunen har med succes benyttet sundhedsfremmende initiativer til bl.a. at få nedbragt sygefraværet og begrænset antallet af arbejdsskader. Hvidovre Kommune vil fremadrettet lave nogle retningslinjer for, hvad der kan bruges på trivsels- og sundhedsprojekter for kommunens medarbejdere.

Mest Læste

Annonce