Hvidovre Kommune vil nu tilbyde ældre et kursus i et godt ældreliv

Kommune inviterer borgerne på kursus i at blive ældre

Velfærd

26/06/2015 11:59

Nick Allentoft

Følger op på succes med forældrekurser med lancering af kurser for ældre.
Hvidovre Kommune indførte i 2014 kurser for kommende og nybagte familier, og de gratis forældrekurser har været så stor en succes, at kommunen nu har valgt at føre konceptet videre til en anden gruppe borgere, nemlig de ældre.

Der bliver tale om et forløb med fire kursusgange, hvor vi kommer ind på emner, der har betydning for livskvalitet og tryghed, når man bliver ældre – eller er i overgangen fra arbejdsliv til pensionisttilværelse, fortæller borgmester Helle Adelborg.

– Som de unge familier fik gode råd fra bl.a. bankrådgivere og sundhedsplejersker, så får deltagerne på ældrekurserne mulighed for at møde bl.a. en betjent fra lokalpolitiet, sundhedsmedarbejdere, en jurist og en socialrådgiver fra Ældresagen, og det vil være emner som sikkerhed og indretning af hjemmet, sunde vaner, foreningsliv og aktiviteter, arv og økonomi, der kommer på tapetet. Og sidst men ikke mindst, giver kurserne mulighed for at opbygge et netværk.

Ifølge Hvidovres borgmester er det især muligheden for over et stykke tid at lære andre at kende, der er den store styrke ved ældrekurserne.    Man kunne også udsende en pjece eller arrangere nogle enkeltstående oplæg om de forskellige emner, men vi kan se fra forældrekurserne, at det har stor betydning for deltagerne, at de lærer hinanden at kende og kan bruge hinanden, når kursusforløbet er slut, siger Helle Adelborg og pointerer, at netop ældre kan have gavn af at skabe nye netværk, når arbejdslivet er slut, og mange også oplever, at de hen ad vejen mister de gamle venner og ægtefælle.    Programmet for de første ældrekurser i Hvidovre er strikket sammen af Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd i fællesskab og bygger i høj grad på de ældres egen oplevelse af  ”Hvis jeg nu bare havde vidst….”   - Man kan sige, at der lige som med forældrekurserne er tale om forebyggelse på et meget tidligt stadie, understreger Helle Adelborg.   Hvidovre Kommunes ældrekurser er finansieret af 1,5 millioner fra Ældrepuljen, og det bliver gratis at deltage. Projektet skydes i gang med den 7. september med et oplæg af TV-lægen Peter Qvortrup Geisling, og første kursus i ”Ældreliv Hvidovre” starter i midten af september.

Mest Læste

Annonce