Statslig planlægning hæmmer virksomhedernes vækst

Politik

13/11/2014

Suleman Haider

Hvidovre Kommune og Grundejerforeningen på Avedøre Holme har sammen fået lavet en analyse, der viser, at Fingerplanen fastlåser udviklingsmulighederne i kommunerne og ikke matcher erhvervslivets behov.

I 2014 er det 50 år siden, at strandenge og brakvandsområder i Avedøre syd for København blev inddæmmet, og statsminister Jens Otto Kragh tog det første spadestik til det, der dengang var et af Nordeuropas største og mest moderne erhvervsområder. I dag huser Avedøre Holme mere end 300 danske og internationale virksomheder inden for mange forskellige brancher, og der kommer løbende flere til. Ikke mindst pga. Avedøre Holmes beliggenhed tæt på København, Kastrup Lufthavn, Øresundsbroen og motorvejsnettet. 

- Men hvis Avedøre Holme også skal være et dynamisk og driftigt erhvervsområde 50 år ude i fremtiden, er det nødvendigt at ændre i den overordnede planlægning og de rammer, som fra statsligt hold er sat for området, siger borgmester i Hvidovre Kommune, Helle Adelborg. 

Sammen med Grundejerforeningen Avedøre Holme har Hvidovre Kommune fået lavet en analyse af brugen af de erhvervsområder i Hovedstadsregionen, der ligesom Avedøre Holme i en længere årrække har været udlagt til virksomheder med såkaldte "særlige beliggenhedskrav". Det er miljøtunge virksomheder, som har brug for særlige forhold, fordi de fx støjer eller udleder spildevand, der skal håndteres på en særlig måde. 

- Både Hvidovre, Helsingør, Allerød, Roskilde og Høje Taastrup har denne type erhvervsområder, og jeg har igennem de seneste år været i dialog med flere andre borgmestre, som fortæller, at Fingerplanen har en hæmmende virkning på udviklingen af det lokale erhvervsliv, fortæller Hvidovres borgmester og forklarer, at Hvidovre Kommune gennem de sidste 5-10 år har arbejdet hårdt på at få ændret mulighederne for at lave nye lokalplaner, der kan gavne erhvervsudviklingen:

- Det har været svært at vinde forståelse for bl.a. hos Naturstyrelsen, men med vores nye analyse kan vi dokumentere, at der reelt ikke er grund til at holde fast i denne måde at udlægge erhvervsområder på. Det er gammeldags; det hæmmer virksomhedernes vækst og kommunernes mulighed for at skabe brede og tidssvarende rammer for erhvervslivet. 

Analysen, som er foretaget af firmaet COWI, viser bl.a., at virksomhedernes efterspørgsel efter arealer til særligt miljøtunge aktiviteter været meget begrænset i hovedstadsområdet de seneste 10 år. Ingen af de fem kommuner, som er med i undersøgelsen, har haft nogen nævneværdige forespørgsler af denne slags fra virksomheder i løbet af de sidste 10 år. Forklaringen er bl.a., at virksomhederne i dag har teknologiske muligheder for selv at begrænse støj og rense spildevand, og dermed kan de i princippet placere sig hvor som helst. 

- Undersøgelsen viser også, at produktionsvirksomhedernes behov er skiftet: Man vil fx gerne placere sig i nærheden af søstervirksomheder, tæt på kunder og leverandører eller andre virksomheder inden for samme branche, man ønsker at bygge højere, tættere og at udvide sine bygninger, men det er nærmest umuligt at få lov til dette, som lovgivningen er i dag, pointerer Helle Adelborg.

Mest Læste

Annonce