Kommunalt selvstyre og kridtstreger

21/03/2012 13:42

Jammerbugt Kommune

Højesteret afsagde dom i den såkaldte kridtsag den 21. marts. I Jammerbugt Kommune er man glade for, at dommen fastslår, at det kommunale selvstyres rammer er vide, når det gælder fritidsområdet.

Sagen, går helt tilbage til 2007, hvor reglerne for opkridtning af streger på baner blev ændret ved kommunesammenlægningen. Gamle Pandrup Kommune foretog opkridtning af foldboldbaner, men med det nye regelsæt, som Jammerbugt kommune vedtog ved kommunesammenlægningen ligger ansvaret for opkridtning nu ved foreningerne selv.

Sagen har både været for Statsforvaltningen, ved Landsretten og nu senest ved Højesteret, og med det positive udfald af sagen til fordel for Jammerbugt Kommune, er vi nået langt.

Borgmester Mogens Gade er meget glad for sagens udfald, og siger at det er godt, at der er en høj frihedsgrad for kommunerne til selv at prioritere, hvad man ønsker at lægge mest vægt på i støtten til det lokale fritidsarbejde. Den offentlige sektor i Danmark er en af verdens mest decentrale. Staten sætter rammerne, og indenfor rammerne kan kommunerne selv agere. Og med udviklingen af endnu mere bæredygtige kommuner er grundlaget lagt for en forsat decentralisering. Det hele handler jo om et styrket lokalt selvstyre. Man må heller ikke glemme, at vi i Jammerbugt Kommune har valgt, at give foreningslivet langt mere i støtte, end Folkeoplysningsloven kræver som minimum.
Ud over at det er en sejr for det kommunale selvstyre er det også en sejr for Folkeoplysningsudvalget. Folkeoplysningsudvalget er sammensat bredt af repræsentanter fra foreningerne. Udvalget har ikke ønsket, at bruge penge på kridtstreger, det har Højesteret nu bekræftet som værende helt lovligt. I sidste ende er det en sejr for Jammerbugt Kommune.
Det er dejligt, at de midler, som Folkeoplysningsudvalget forvalter, ikke skal bruges på kridtstreger på kommunens baner. Pengene understøtter de formål, som det folkeoplysende arbejde opererer med nemlig: undervisning, foredragsvirksomhed, debatskabende aktiviteter, udviklingsarbejde, aktiviteter for børn og unge under 25 år, lokaleudgifter, slutter borgmesteren.

Mest Læste

Annonce