Pressefoto fra Skana Entreprise
Pressefoto fra Skana Entreprise

Kommunerne vil bygge nyt til stigende antal småbørn

Velfærd

29/5/19 5:00

Line Oxholm Thomsen

Kommunerne skal bruge 20,9 milliarder til byggeri og renoveringer til næste år, viser ny rundspørge. Generelt er der behov for, at kommunerne får lov til at bygge for flere milliarder, end regeringen har tilladt de seneste år, lyder det fra flere.

Der kommer markant flere småbørn de kommende år, og for at undgå, at der bliver for trangt på stuerne, planlægger kommunerne i stigende grad at bygge eller udvide daginstitutioner.Det viser en ny rundspørge til kommunerne, hvor de er blevet spurgt til deres byggeplaner for 2020. Kommunerne forventer at bruge 14 procent af de samlede anlægsinvesteringer alene på dagtilbudsområdet i 2020. Det er en stigning fra sidste år, hvor de kun ville bruge otte procent.

I alt regner kommunerne med i 2020 at skulle bruge 20,9 milliarder på at bygge nyt og renovere bygninger og veje, hvilket overstiger dette års anlægsramme, hvor grænsen for hvor meget kommunerne må bygge for, er på 17,8 milliarder.

Nyhedsbrev 2

100.000 mennesker læser med hver måned. Skal du være den næste? 

Prøv os! Bestil vores nyhedsbrev - og få automatisk artikler, debat og konstruktiv viden om velfærdssamfundet.

Det er gratis 

I Ballerup Kommune kan man meget konkret mærke, at der akut er blevet behov for at bygge nyt til de mindste børn. Det forklarer borgmester Jesper Würtzen (S):

»I de senere år har vi faktisk brugt en del penge på at modernisere vores gamle institutioner. Alligevel viser det sig, at de kloge folks prognoser ikke holder, så vi mangler plads, og lige nu og her er vi nødt til at lave en slags nødbørnehave i nogle kælderlokaler for at kunne nå at have plads til alle de børn, der kommer til efteråret. Samtidig skal vi akut bygge en ny institution i Skovlunde til 20-25 millioner kroner for at have plads,« siger Jesper Würtzen.

Han understreger, at man selvfølgelig forsøger at lave så præcise befolkningsprognoser som muligt, så man ikke bliver taget på sengen, men en særlig stor tilflytning af københavnske børnefamilier har overrasket.

At Ballerup og resten af de danske kommuner forventer, at især dagtilbud vil fylde mere i anlægsbudgetterne for 2020, giver god mening. Det forklarer professor og ekspert i kommunaløkonomi ved VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd Kurt Houlberg:

Vær med i Skoleavisen

Er du aktør på skoleområdet - privat, fri, efter eller folkeskole - så kan du bidrage til Skoleavisen på to måder. Send indlæg direkte til redaktionen@denoffentlige.dk eller blive redaktør for dit eget indhold som udgiver på DenOffentlige. 

Læs Skoleavisen her.

»Det er ikke overraskende, at stigningen er særlig iøjefaldende på dagtilbudsområdet, fordi det hænger tæt sammen med den demografiske udvikling. En stor del af kommunerne kigger ind i en nær fremtid, hvor der kommer mange flere førskolebørn, og det vil selvfølgelig afføde et investeringsbehov for at opgradere dagtilbudskapaciteten,« siger Kurt Houlberg.

I 2030 vil der være omkring 66.500 flere små børn i alderen 0-5 år sammenlignet med 2019, og kommunerne angiver da også demografi som den primære årsag til behovet for byggeri til de mindste. I undersøgelsen svarer 50 procent af kommunerne, at anlægsbehovet på dagtilbudsområdet er særligt præget af demografi, mens kun 29 procent svarer, at eksempelvis vedligeholdelsesefterslæb er den udløsende faktor.