Sådan bliver oversvømmelser til grøn vækst

Bæredygtighed

17/04/2013 17:01

Martin Moneaux

Det er ikke kun Danmark, der skal klimatilpasses. Det skal resten af EU og resten af Verden også. Mange store byer nationalt som globalt vil få store problemer, når de bliver ramt af de nye vejrforhold. Der er derfor et stor eksportpotentiale i de løsninger, der kan anvendes i de danske kommuner – hvis vi gør arbejdet ordentligt. Løsninger i systemer sammensat af forskellige produkter giver større eksportværdi, fordi de er sværere at kopiere.

Alle ønsker grøn vækst! Klimatilpasning i de danske kommuner kan blive en del af en grøn vækst - men hvordan?

Vi kender alle skrækbillederne af oversvømmede bydele og kældre samt ufremkommelige veje. Hvordan kommer vi derfra til grønne og blå byer? Ét er sikkert. Hvis vi vil løse udfordringen ved kun at etablere større kloakrør, så bliver det hundedyrt, og vi får ikke udviklet løsninger, som kan gøre byerne mere attraktive, og som kan bruges andre steder i verden.

Vi vil have eksport og vækst!
Vi har behov for at udvikle løsninger, som er alsidige og består af en kombination af mange løsninger i et sammensat system.

Det er ikke kun Danmark, der skal klimatilpasses. Det skal resten af EU og resten af Verden også. Mange store byer nationalt som globalt vil få store problemer, når de bliver ramt af de nye vejrforhold. Der er derfor et stor eksportpotentiale i de løsninger, der kan anvendes i de danske kommuner – hvis vi gør arbejdet ordentligt. Løsninger i systemer sammensat af forskellige produkter giver større eksportværdi, fordi de er sværere at kopiere.

Hvis vi formår det, skaber vi et stærkt hjemmemarked, hvor løsningerne på klimatilpasning kan fremvises og afprøves – det giver et godt udstillingsvindue.

Hvad sker der i praksis?
I praksis er det forsyninger og kommuner, som skal efterspørge nye innovative løsninger til klimatilpasning. Innovation skal prioriteres, da det ofte tager lidt mere tid. Det kræver vilje fra kommuner, fra forsyninger, fra rådgivere og entreprenører til at indgå i dialog med andre dele af leverandørkæden - også produktleverandørerne. Hvis vi skal have nye systemløsninger med stort eksportpotentiale, skal innovationsprocessen og samarbejdet mellem det offentlige og private forud for udbuddene, fungere. Den gode nyhed er, at der findes erfaringer, som vi kan bygge videre på.

Gennem et stærkt samarbejde mellem Københavns kommune og DI’s medlemsvirksomheder med fokus på klimatilpasning af København, har vi afprøvet og indsamlet erfaringer fra et innovativt samarbejde. Københavns Kommune har politisk og ledelsesmæssigt valgt at prioritere at få klimatilpasningen til at resultere i løsninger, der både fjerner og tilbageholder vandet og samtidig skaber levende, grønne og blå byrum.

Gode råd til at starte en innovativ proces.
- Inden samarbejdet starter skal kommuner eller forsyninger beskrive deres udfordringer meget konkret og beskrive, hvad de efterspørger. Et eksempel kunne være et bykvarter, der oversvømmes ved store regnmængder. Funktionerne skal beskrives. Det kan for eksempel være at ingen kældre i Æblekvarteret må blive oversvømmet. Et anslået budget vurderes.

- Meget tidligt i processen skal relevante aktører inviteres til orienterende og konkret snak for at fremme samarbejdet på tværs. Udfordringer og økonomi er meget konkret beskrevet, men uden idéforslag og løsninger. Aktørerne er hele leverandørkæden fra arkitekter, rådgivere, entreprenører og produktionsvirksomheder til kommunale efterspørgere.

- I samarbejdet forud for udbud vil det være indbringende at brainstorme på løse ideforslag til løsninger, mulige fremtidige samarbejder, barrierer og muligheder og meget mere.

- Før selve udbudsmaterialet udarbejdes af kommuner og forsyninger må næsten alt ske. Sørg for en opsamling af de løsningsidéer og muligheder, som er indsamlet gennem det forudgående innovative samarbejde. De kan være et godt inspirationsmateriale, når udbudsmaterialet skal udarbejdes. I udbuddet vil funktionskrav give plads til anderledes og innovative løsninger.

- Når tilbud vurderes, så vælg ud fra de totaløkonomiske betragtninger, hvor eksempelvis også miljøeffekten på længere sigt indregnes.

Meget er muligt, men det kræver en indsats fra alle aktører. Hvis vi ønsker grøn vækst indenfor klimatilpasningsløsninger, så bliver vi også nødt til at styrke det nationale hjemmemarked, så Danmark bliver et udstillingsmarked for netop de løsninger, alle andre lande ønsker. 

Christina Busk er til hverdag Konsulent for Dansk Industri

Mest Læste

Annonce