Ny model til klimatilpasning

Bæredygtighed

08/05/2013 12:33

Martin Moneaux

Dette blogindlæg beskriver et meget konkret nyt værktøj, KLIKOVAND har fået udarbejdet i foråret 2013. Værktøjet består af to matricer og giver kommuner og forsyninger et bedre overblik over de mange modeller og metoder, der kan anvendes, når vi skal klimatilpasse: Oversvømmelseskortlægning, sandsynlighedskortlægning samt værdi- og risikokortlægning.

"Vi har aldrig haft oversvømmelser, så vi har ikke planer om at gøre det store i forhold til klimatilpasning.." 

Det er muligvis rigtigt, ingen af de hidtidige ekstreme oversvømmelseshændelser har ramt hele Danmark ens. De seneste år har vi haft skybrud, der har ramt både København og Svendborg, og vi har tidligere oplevet en stormflod så voldsom, at store dele af Lolland blev oversvømmet. Men vi får nok aldrig et skybrud, der giver de samme voldsomme oversvømmelse over hele landet.

Hvorfor nu denne indledning?

Min pointe er, at vi skal kortlægge og blive klogere på udbredelsen og sandsynligheden for ekstreme oversvømmelser kommunevis for hele landet, anvende data til at beregne risikoen (sandsynligheder * skadesomkostningerne). Udpege indsatsområder på både kort og lang sigt. Det er det, Naturstyrelsen anbefaler, at alle kommuner gør, og den proces ønsker KLIKOVAND at gøre lidt mere gennemskueligt med et nyt værktøj i form af  to overskuelige matrixer.

Matrix I
Der findes mange forskellige metoder til at kortlægge oversvømmelser, der findes krav og anbefalinger fra Naturstyrelsen, og endelig findes der forskellige tilgange til værdikortlægning for at nå frem til et risikokort. Alt dette er samlet i Matrix I.

Matrix I er bygget op, så arbejdsflowet kan følges nedad opdelt i emner, mens inddeling i kolonnerne fra venstre mod højre sker ud fra forhold som tidsforbrug, økonomi, krav, typer og indhold. Vi estimerer nøjagtighed og anvendelighed for alle metoder, vi vurderer hvilke inputdata, der skal til for at gennemføre de enkelte metoder, og endelig tager vi de store briller på og vurderer, hvad den risikokortlægning, kommunen har udarbejdet, kan bruges til.

I kan anvende matrixen til en eller flere af følgende muligheder:

- At få overblik over de forskellige metoder

- At stykke brikkerne sammen, og så I opnår et brugbart risikokort

- At sætte krydser ud for de kortlægninger, der allerede er udført

- At tage udgangspunkt i de minimumskrav Naturstyrelsen stiller til kommunernes risikokortlægning.

Matrix II
I Matrix II inddeler KLIKOVAND-kommunerne i 4 kommunetyper og giver anbefalinger til kortlægninger og metoder for henholdsvis:

- Oversvømmelser fra hav.

- Nedbør og vandløb.

- Fordele og begrænsninger ved at kombinere metoderne.

Spørgsmålene til matrixen kunne være: Hvordan kan vores kommune gribe klimatilpasningsudfordringen an, hvis vi f.eks. er en land-kyst-kommune? Eller er der nogle forhold ved udarbejdelsen af oversvømmelseskortlægninger, vi skal være specielt opmærksomme på.

I kan anvende denne matrix til:

- At få overblik over de forskellige metoder ud fra et kommune-type-perspektiv.

- At lægge en plan for fremtidige kortlægninger.

- At afklare fordele/ulemper ved brug af metoderne.

Matrixene vil snarest muligt være at finde her på siden.

Troels Christiansen er rådgiver i COWI

Mest Læste

Annonce