Klimaforandringerne: Er vælgerne i stand til at træffe rette valg?

Bæredygtighed

27/03/2013 10:44

Martin Moneaux

Klimaforandringer er forandringer i vejret set over mindst 30 år. For rigtigt mange af os er 30 år en ekstrem lang tidshorisont, vi ikke til dagligt er vant til at forholde os til. Jeg tænkte ikke 30 år frem, da min kone og jeg besluttede os for at få børn. Det var mere, at vi havde lyst til at stifte en familie, men vi tænkte ikke ret meget længere end det.

Da vi stiftede et 30 års realkredit lån, og vi skulle forholde os til, om vi kunne betale, var det på en særdeles usikker baggrund om vores økonomi 30 år frem i tiden. Men da jeg valgte uddannelse, var det noget andet. Der tænkte jeg meget på, hvor jeg så mig selv på jobmarkedet. Det skulle være noget med at kombinere teori og praksis og arbejde inde og ude. Jeg ville også gerne samarbejde med andre. Derfor blev jeg civilingeniør indenfor bygge- og anlæg med speciale i vandbygning.

Vores attraktive kyster
Jeg har arbejdet meget med klimatilpasning af de danske kyster. I kystområdet hvor land møder vand, er der rigtigt mange, som gerne vil komme, og det er ekstremt attraktivt at bo, så man kan se vandet. Bare tænk på Strandvejen i København, Risskov ved Aarhus og Gl. Skagen. Det bringer især lokalpolitikerne i en vanskelig position, når der skal byudvikles i deres kommune.

Skal man byudvikle i et kystnært område, selvom man godt ved, at der om 50 år vil være stor sandsynlighed for, at området oversvømmes, eller at landet eroderes bort af bølgerne? Ja, på den ene side er det ansvarligt for vores efterkommere ikke at sætte dem i problemer, og derfor vælge at undlade at byudvikle. På den anden side er det jo nu, man skal trække attraktive borgere til netop sin kommune, og få en god indtægt med det samme.

Politikernes valg
Hvordan skal politikerne så vælge? De er valgt af os vælgere, så de bør vælge, som vi vil vælge. Har vi tænkt over det, og er vi egentlig interesseret i at foretage sådanne valg mellem at få en indtægt i dag og en usikker stor udgift om 50 år? Eller modsat opgive en stor indtægt i dag for til gengæld at slippe for en usikker stor udgift om 50 år?

Jeg tror, vi har svært ved at vælge, for når man ser på nyhedsstrømme og temaer i diverse valgkampe, er fokus typisk på enkeltsager og politik, som kun rækker få år ud i fremtiden. Det er det, fordi medierne og politikerne giver os vælgere, det vi vil have.

Kystdirektoratets guidelines
I Kystdirektoratet har vi lavet ”Guidelines for klimatilpasning i kystområder”, som har til formål at give politikerne inspiration til at tænke klimatilpasning ind i den byudvikling, som sker i dag. Og det på en måde så vælgerne kan gå ind i kommuneplanen og se hvilken politik, der er for den kyststrækning, hvor de gerne vil bo, og om der vil komme problemer på det pågældende sted som følge af klimaforandringer.

Så er det op til os vælgere, at deltage aktivt i offentlighedsfasen i revisionen af de kommende kommuneplaner og klæde vores politikere på til at kunne træffe et langsigtet valg ud fra en helhedsbetragtning.

Per Sørensen er Kystteknisk chef i Kystdirektoratet. 

Mest Læste

Annonce