Ny blogstafet om klimatilpasning

Bæredygtighed

18/02/2013 12:00

Martin Moneaux

Projekt om klimatilpasning blogger. Dette er det første indlæg på Klikovands blogstafet, skrevet af Philip Hartmann og Carsten Nystrup.

Vi er glade for at kunne skyde KLIKOVANDs blogstafet i gang med ønsket om, at den kan være med til at give et godt indblik i klimatilpasning i Danmark. Vi kunne ikke begynde blogstafetten på et mere aktuelt tidspunkt, nu, hvor regeringen netop har fremlagt deres handlingsplan for klimasikring af Danmark i sidste uge.

Kommuner og forsyninger skal løfte en meget stor del af denne plan, så vi håber at få belyst forskellige måder at arbejde med klimatilpasning på og skabe en spændende debat, der handler om erfaringer, ideer, muligheder, tekniske løsninger, beslutningsgrundlag, borgerinddragelse, juridiske emner og meget andet inden for klimatilpasning.

Sammen er vi bedre
Klimatilpasning giver store udfordringer, som langt hen ad vejen er ens i alle kommuner. Derfor har vi et behov for netværk som KLIKOVAND. Samtidig er KLIKOVAND et forum, hvor vi som kommuner og forsyningsselskaber har mulighed for at tale sammen og danne et fælles billede af de udfordringer, vi står overfor. Det kan være med til at skabe det samarbejde, der skal til for at udarbejde løsninger, der tager højde for både forsyningens og kommunens ønsker.

Et nytårsønske fra KLIKOVAND
I kommunerne og forsyningerne ønsker vi at skabe robuste løsninger, der sikrer, at vi håndterer kraftigere regnmængder fra tage og veje bedst muligt. Vi ved, at det kræver, at forsyningsselskaber kan aflede regnvand på terræn. Derfor har det været en glæde at se, at forslaget til de nye betalingsregler for forsyningsselskaberne betyder, at der åbnes op for løsninger på terræn.

Men - og der er et stort men - ifølge forslaget, kan forsyningsselskaberne kun afskrive disse overjordiske anlæg over spildevandstaksten det følgende år i stedet for ud fra levetid efter pris og levetidskataloget. Som vi ser det, kommer det til at betyde, at spildevandstaksten kommer til at variere fra år til år, alt efter om forsyningsselskaberne vælger overfladeløsninger eller traditionelle
løsninger under jorden.

Vi kan ikke forvente, at borgerne vil acceptere, at spildevandstaksten svinger fra år til år. Så vores store bekymring er, at konsekvensen vil være, at forsyningerne vælger de dyrere traditionelle løsninger under jorden for at kunne afskrive ud fra pris og levetidskataloget og dermed holde en stabil takst.

Med baggrund i den planlægning og de anlæg, vi arbejder med i dag, kan vi se en økonomisk fordel i at indtænke regnvand som en ressource i planlægningen. Det skaber ikke bare mere robuste og innovative løsninger til glæde for både borgere og virksomheder. Med de rette betalingsregler, vil det efter al sandsynlighed også kunne betale sig samfundsøkonomisk.

Så vores nytårsønske er, at forslaget til nye betalingsregler bliver taget op igen og ændret, så afskrivningsreglerne skaber lige vilkår for anlæg over og under jorden.

God jul og godt nytår,
Philip & Carsten

Philip Hartmann er By- og Miljødirektør i Gladsaxe Kommune.
Carsten Nystrup er Direktør i Nordvand, og medlem af KTC Hovedstaden og KLIKOVANDs forretningsudvalg

Mest Læste

Annonce