KLK hjælper Nordfyns Kommune med en mere tværgående indsats på børne- og ungeområdet

Velfærd

26/08/2019 07:00

KL's Konsulentvirksomhed

KLK og Nordfyns Kommune har samarbejdet om at skabe mere helhedsorienterede løsninger i indsatserne på børne- og ungeområdet. Resultatet er bl.a., at kommunen nu vil kigge nærmere på visitationsproceduren og sætte fokus på reinklusion.

Politikere, medarbejdere og forældre i Nordfyns kommune stod alle med en følelse af, at de specialiserede indsatser på børne- og ungeområdet ikke fungerede optimalt. Derfor tog kommunen ifølge direktør i Nordfyns Kommune Ejner Jensen fat i KLK – KL’s Konsulentvirksomhed.

”Vi kunne se, at området ikke fungerede, som det skulle. Vi har haft fokus på inklusionsindsatsen gennem en periode, men der var behov for at se på, om det er det rigtige, vi gør - altså om det er den rigtige incitamentsstrukturen mv.”, siger han.

KLK på DenOffentlige

KLs konsulentvirksomhed, KLK, deler viden på DenOffentlige. Find alle indlæg her. 

Ønsket om en analyse indgik forligspartierne aftale om i budget 2019. Det var en samlet kommunalbestyrelse, der stod bag forliget.

Konkrete anbefalinger

KLK har givet Nordfyns Kommune en række anbefalinger, som kan være med til at styrke de helhedsorienterede løsninger i indsatserne på børne- og ungeområdet. Anbefalingerne er bl.a. blevet til på baggrund af en relationsanalyse med 300 medarbejdere, der fokuserede på, hvor der er gode relationer, og hvor der er behov for at styrke dem.

”Det er nogle gode anbefalinger, som vi kan arbejde videre med i forhold til at skabe handleplaner og forandringer. Vi har fået et godt udgangspunkt med nogle præcise anbefalinger, som siger, hvad vi skal kigge på. Vi har lavet fem hovedområder ud fra anbefalingerne, som vi nu arbejder videre med”, siger Ejner Jensen.  

Nordfyns Kommune har bl.a. besluttet at kigge nærmere på visitationsproceduren og sætte fokus på reinklusion, der giver børn og unge mulighed for at vende tilbage til det almene tilbud, hvis det er muligt. Samtidig vil kommunen kigge på tilbudsviften for at se, om det er de rigtige tilbud, den har – for eksempel i forhold til geografi.

Fokus på inddragelse

Ejner Jensen lægger ikke skjul på, at Nordfyns Kommune er tilfredse med både KLK’s analyse og samarbejdet undervejs i processen.

”De tilbagemeldinger, som jeg har fået fra ledere, medarbejdere og forældre, er, at de er glade for at være blevet inddraget. Det gør analysen ekstra stærk, at alle interessenter har været med”, siger han og uddyber:

”Vi valgte KLK, fordi de var tættest på det, vi gerne ville. De havde en god forståelse for, at det processuelle er ekstremt vigtigt, når man laver et projekt i en kommune. Vi talte hurtigt det samme sprog, for de forstår kommunerne. Samtidig har vi fået de forstyrrelser, der er nødvendige for at lave forandringer”.

 

Kontakt chefkonsulent Rune Schack Ahlmann, tlf. 2966 6111, mail [email protected], hvis du vil høre mere om projektet i Nordfyns Kommune, eller hvordan KLK kan hjælpe netop jeres kommune med at skabe mere tværgående indsatser på børne- og ungeområdet. 

Mest Læste

Annonce