KL's Konsulentvirksomhed

KL's Konsulentvirksomhed

Weidekampsgade 10, 2300 København S

Website: klk.kl.dk

KLK er de kommunale ledelsers betroede rådgiver, når det gælder problemer og udfordringer af styringsmæssig, organisatorisk eller ledelsesmæssig karakter.

Vores konsulenter kombinerer dyb indsigt i økonomistyring og ledelses- og organisationsudvikling med dyb fagfaglig viden inden for de forskellige sektorområder – og det er vores varemærke at koble disse fagligheder i løsningen af den enkelte opgave. Det baner vejen for, at vi kan udvikle løsninger, der kan implementeres i praksis.

KLK er både en selvstændig konsulentvirksomhed og en del af KL. Vi lægger vægt på en høj integritet, men står samtidig på hele KL’s vidensbank. Det betyder, at de løsninger, vi udvikler i den enkelte kommune, er fremtidssikret i forhold til, hvad der er i støbeskeen af nye, nationale initiativer på området.
 

Blogs

 • Kunsten at følge op på et ledelsesgrundlag
  13.11.19 Ledelse

  Du kender det sikkert godt. Ledelsesgrundlaget er formuleret, og nu skal den ledelsesmæssige praksis løftes. Bum - så rammer hverdagen, og intentionerne drukner stille og roligt i mails og møder. Der er dog nogle forholdsvis simple greb, som kan give

Artikler

 • Ungepartnerskab har givet inspiration og viden
  25.09.19 Uddannelse

  Skanderborg Kommune deltog i KL’s ungepartnerskab for at få taget temperaturen på deres ungeindsats. Kommunen har bl.a. hentet inspiration fra andre kommuner og er blevet klogere på, hvad den med fordel kan fokusere på fremadrettet.

Cases

Pressemeddelelser

 • KLK arbejder for flere kvinder i direktørstillinger
  19.12.19 Ledelse

  Der mangler kvinder på de kommunale direktionsgange. Det vil KLK gerne være med til at gøre noget ved. Derfor har vi tilmeldt os ’Frivil-ligt kodeks for diversitet i rekruttering’. Det betyder bl.a., at vi går efter at kunne præsentere kommunerne for

TILMELD NYHEDSBREV

Kontaktpersoner