Næstved Kommune: Nyt ledelsesgrundlag får liv i hele organisationen

Kommunalt

18/06/2020 07:00

KL's Konsulentvirksomhed

KLK har hjulpet Næstved Kommune med proces og implementering i forhold til kommunens nye ledelsesgrundlag. Selv om kommunen endnu ikke er i mål, betyder det ifølge kommunaldirektør Rie Perry bl.a., at den er begyndt at arbejde mere tværgående.

Det kan være svært at lave et nyt ledelsesgrundlag. Det kan være endnu sværere at få det til at leve.

For selv om ledelsesgrundlaget formuleres fælles for hele organisationen, er oversættelserne af det på de enkelte områder forskellig.

Derfor tog Næstved Kommune i 2019 kontakt til KLK, da det sidste punktum var sat i kommunens nye ledelsesgrundlag, og det skulle oversættes til hele organisationen.  

Ifølge kommunaldirektør Rie Perry skulle kommunen bl.a. have hjælp til at finde ud af, hvilke elementer fra ledelsesgrundlaget der skulle være de mest fremtrædende.

”Vi har sammen med KLK skabt en proces omkring forståelse og implementering i forhold til ledelsesgrundlaget. Både det personlige ledelsesgrundlag og i relation til medarbejderne. Det er et komplekst arbejde. Derfor havde vi brug for nogen, der kender den kommunale kontekst og de mange forskellige ledelsesroller”, siger hun.

Står ovenpå Ny Syntese

I forbindelse med arbejdet med ledelsesgrundlaget har Næstved Kommune kigget mod Ny Syntese-tænkningen såvel som Ledelseskommissionens anbefalinger.

Selv om kommunen stadig er i gang med at sætte liv til ledelsesgrundlaget, er kommunaldirektøren ikke i tvivl om, at ledere og medarbejdere allerede har taget tankerne til sig.

”Ledelsesgrundlaget ligger latent i deres (lederne, red) kommunikation. Forleden havde vi et webinar, hvor kommunens ledere skulle reflektere over håndteringen under Corona. Det var tydeligt, at de italesætter deres oplevelser ud fra ledelsesgrundlaget – for eksempel ved, at de automatisk forbandt deres handlinger med hensynet til borgerne eller det tværgående samarbejde. Så der er i hvert fald noget, der har slået rod”, forklarer Rie Perry.

Ledelsesgrundlag og medarbejdergrundlag går hånd i hånd

Kommunen har i samme ombæring sløjfet personalepolitikken. Den er nu erstattet med et medarbejdergrundlag.

Derfor er kommunen i gang med at gang med at kigge på, hvilke HR-aktiviteter der skal hjælpe med at få både ledelsesgrundlag og medarbejdergrundlag implementeret.

”Vi skal finde ud af, hvad det rent faktisk betyder for den enkelte medarbejder, når vi siger borgeren først eller tværgående samarbejde. Derfor er ved at tilpasse vores LUS og MUS med udgangspunkt i ledelsesgrundlag og medarbejdergrundlag”, siger Rie Perry. 

En ekstern kollega

Kommunaldirektøren lægger ikke skjul på, at samarbejdet med KLK har været en stor hjælp for kommunen.

Vi har fået meget ud af det. KLK’s konsulent har en fantastisk procesforståelse. Han har været god til at kigge efter det, der ikke bliver sagt, og finde de udfordringer, som der er brug for at blive tunet ind på. Det er ikke bare en konsulent, der har afleveret noget. KLK har været inviteret helt ind i maskinrummet i forhold til det her og været med til at træffe beslutningerne. Det har været en god støtte til vores HR-funktion,” forklarer hun.  

Den udlægning er Christina Krag Degn, der er HR Chefkonsulent i Næstved Kommune enig i.  

Vi skulle ud i en øvelse, som vi ikke har prøvet før. Vi formulerede selv et ledelsesgrundlag, men omkring afslutningen og snakken om, hvordan vi får det til at leve, ville vi gerne have hjælp til at supplere vores tanker og planer. KLK’s konsulent har været den kollega, vi ikke havde inhouse. Han har gjort meget for at sætte sig ind i organisationen og vores kultur. Det har været rart med en, der ser det udefra, og som ikke underlagt samme logikker som os”, siger hun.

Nyt land

Implementeringen af det nye ledelsesgrundlag i Næstved Kommune handler i høj grad også om en kulturændring. Derfor er det ifølge Christina Krag Degn ikke bare lige noget, som kommunen selv kan implementere.

”Vi har fået sat gang i en ny diskurs omkring det at være til for borgeren. Det er i højere grad blevet en naturlig del af alt, hvad vi taler om. I forbindelse med snakken om genåbningen efter Corona har jeg for eksempel kunne se, at alle er helt på det rene med, at vi tager dem ind først, som har med borgere at gøre. Det er ikke sikkert, at det ville være udgangspunktet tidligere”, forklarer hun.

Arbejdet med ledelsesgrundlaget er dog langt fra slut. Nu skal kommunen i gang med at vælge nogle indikatorer, der kan vise, om den får den adfærd, den gerne vil have.

”Det er helt nyt territorium. Vi er så småt på vej med nogle oversættelser i forhold til, hvordan man helt konkret kan se, at vi bruger ledelsesgrundlaget i vores handlinger”, siger Christina Krag Degn.

Mest Læste

Annonce