Claus Juhl stopper som adm. dir. i Københavns Kommune

Ledelse

18/6/14 12:00

Freja Eriksen

Den administrerende direktør i Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune, Claus Juhl, har i dag meddelt overborgmester Frank Jensen samt det øvrige økonomiudvalg, at han ønsker at fratræde sin stilling i Københavns Kommune. Claus Juhl starter egen konsulentvirksomhed målrettet mod modernisering af den offentlige sektor.

Claus Juhl fratræder med virkning fra 1. august. I forbindelse med Claus Juhls beslutning om at fratræde, udtaler Frank Jensen:

”Claus Juhl har gjort et fantastisk stykke arbejde for København. Han har bidraget til at modernisere og professionalisere administrationen af Københavns Kommune, og har stået i spidsen for en række store forandringsprojekter. En af Claus Juhls største succeser har været opgaven med at effektivisere Københavns Kommune. I en tid med finanskrise og pres på budgetterne, har Claus Juhl fx stået i spidsen for en række projekter, der har gjort det muligt, at der årligt er flyttet store trecifrede millionbeløb fra administration til velfærd til glæde for Københavns borgere. Claus Juhl har blandt andet stået i spidsen for oprettelsen af tværgående koncernenheder, der har samlet administrative støttefunktioner på tværs af kommunen. Claus Juhl har været en dygtig topleder i København og har med sin begavelse, sin store arbejdskapacitet og faglige indsigt været en værdifuld rådgiver ikke bare for mig men for hele økonomiudvalget. Det er naturligvis altid trist at skulle sige farvel til en af sine allermest betroede medarbejdere, men jeg kan kun ønske ham det allerbedste med hans nye arbejdsliv i konsulentbranchen, hvor jeg tror, at han vil få succes”.

Om sit kommende jobskifte siger Claus Juhl:

”Jeg har haft 8 utrolig gode år i Københavns Kommune. København er en by i rivende udvikling, og det har været spændende at være ledende embedsmand i en så stor og kompleks organisation som Københavns Kommune. Jeg har været utrolig glad for samarbejdet med alle medarbejderne, som har været helt ud over det sædvanlige. Jeg vil gerne rette en stor tak til både Ritt Bjerregaard, som i sin tid ansatte mig, og Frank Jensen, som jeg har arbejdet tæt sammen med, siden han blev overborgmester i 2009. Når jeg har valgt at stoppe som administrerende direktør i Økonomiforvaltningen nu, skyldes det, at jeg længe har haft lyst til at prøve kræfter med at starte min egen virksomhed.”

Økonomidirektør Bjarne Winge konstitueres i stillingen som administrerende direktør for Økonomiforvaltningen.

Claus Juhls CV:

2006 - 2014 Administrerende direktør, Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune
2002 - 2006 Direktør, Økonomistyrelsen
1999 - 2002 Kontorchef, Finansministeriet
1996 - 1999 Kontorchef, Sundhedsministeriet
1995 - 1996 Ministersekretær, Finansministeriet
1995 - 1995 Fuldmægtig, Finansministeriet 
1993 - 1995 Fuldmægtig, Sundhedsministeriet

Annonce